Як розрахувати економічну ефективність.

Розрахувати економічну ефективність можна для будь-якого проекту. Результат залежатиме тільки від обраних факторів, що впливають на підсумковий показник ефективності. За підсумковим показником можна буде судити, чи варто розробляти і впроваджувати проект.
Інструкція
1
Визначаємо узагальнюючі показники соціально-економічної ефективності. У цю групу входять: інтегральний дохід, термін окупності, індекс рентабельності. Якщо наше нововведення передбачено для виробництва модернізованої продукції, то обов'язково повинні бути включені наступні показники: показник якості, конкурентоспроможна ціна, обсяг імпортозамінної продукції і обсяг експортних надходжень.
2
Необхідно розрахувати результат припливу коштів (отримання прибутку) від впровадження проекту. В прибуток необхідно включити: виручку від реалізації на зовнішньому і внутрішньому ринку, пряме фінансування, непрямі фінансові результати, доходи від іншої реалізації.
3
Розраховуємо всі витрати на реалізацію проекту. Розраховується як сума витрат на виробництво та експлуатацію проекту.
4
Враховуємо чинники часу. Грошові кошти, що знаходяться в момент впровадження проекту, мають велику цінність, ніж в наступні роки.
5
Врахувати супутні результати. Реалізація проекту, при рівних ефектах з іншими аналогами на ринку. В результат входять: різниця вартості витрат на виробництво, зменшення явного збитку, обсяги не виробленої продукції, при простої обладнання.
6
Врахувати ризик і невизначеність, а так же подальший шлях розвитку, при несприятливому результаті.
7
Варто відзначити, що визначення ефективності за кордоном - це дуже актуальна сфера задач. Але зарубіжна методика має ряд недоліків: - немає обґрунтованого підходу до вибору періоду розрахунку; - відсутні рекомендації з обліку втрат при зміні працездатного обладнання; - не допрацювали проблема щорічної інфляції. Таким чином, краще користуватися методикою перевіреної на практиці багатьма користувачами.