Що таке іонна зв'язок.

Іонна зв'язок - це одна з різновидів хімічного зв'язку, що виникає між різнойменно зарядженими іонами електропозитивних і електронегативних елементів. Іони ж, як відомо, - це частинки, що несуть позитивний або негативний заряд, які утворюються з атомів при віддачі або приєднання електронів.
Якщо електрон відданий, утворюється позитивно заряджений катіон, якщо ж приєднаний - утворюється негативно заряджений аніон. Віддача або приєднання відбувається при хімічної реакції між атомами. В ході реакції атом електропозитивного елемента, який має малу кількість електронів на зовнішньому електронному рівні, віддає їх, переходячи тим самим в стійкий стан катіона. Ну, а атом електронегативного елемента, що має, навпаки, велика кількість зовнішніх електронів, приймає їх, тим самим переходячи в більш стійкий стан аніону. Ось так і виникає іонний зв'язок. Зрозуміло, терміни «віддає» і «приймає» певною мірою умовні, оскільки повної віддачі та прийому електронів не існує. Йдеться лише про зміщення електронної густини від електропозитивного атома до електронегативного атома в більшій чи меншій мірі. Таким чином, будь-яку іонна зв'язок одночасно можна вважати і ковалентного. Розгляньте іонну зв'язок на прикладі добре відомої кухонної солі - хлориду натрію, NaCl. Атом натрію, який має один електрон на зовнішньому шарі, і атом хлору, що має, відповідно, сім зовнішніх електронів. Після утворення зв'язку перетворюються в позитивно і негативно заряджені іони, що мають по вісім електронів на зовнішніх оболонках. Таким чином, ці іони знаходяться в стійкому стані. Кожен іон цієї речовини пов'язаний силамиелектростатичного взаємодії з деякою кількістю інших іонів. Сила зменшується пропорційно збільшенню квадрата відстані (за законом Кулона). Тому іонна зв'язок не має так званої «просторової спрямованості» і, отже, речовини, атоми якого сполучені цим зв'язком, не мають молекулярного будови. Вони утворюють іонні кристалічні решітки, мають високі температури плавлення і кипіння, а їх розчини електропровідні.