Як знайти об'єм виробництва продукції.

Правильність розрахунку обсягу виробництва продукції забезпечує раціональне планування роботи будь-якого виробництва, а також служби збуту та постачання. Крім того, така процедура допомагає об'єктивно оцінити потужність підприємства/організації в натуральному вираженні і в грошовому еквіваленті.
Вам знадобиться
  • - бухгалтерська звітність.
Інструкція
1
Розрахуйте грошовий вираз двох сум - обсяг готової продукції на початок звітного періоду і на момент його завершення. Для здійснення цієї операції запозичте показники з бухгалтерської статистичної звітності, яка складається організацією або підприємством для комітету статистики того регіону, де воно працює.
2
Знайдіть в грошовому вираженні різниця загальної суми виробництва за звітний період і залишку виробленої продукції. Отриманий результат буде відповідати обсягу виробництва продукції.
3
Знайдіть обсяг готової продукції в натуральних одиницях. Подібний процес розрахунку нескладно стандартизувати. Для цього складіть такі величини як кількість випущеної готової продукції, кількість її вихідних залишків, кількість реалізованої готової продукції і кількість залишків готової продукції на момент початку звітного періоду.
4
Так як вищевказаний розрахунок є відносним, для отримання більш точного і коректного значення додайте до виручки від реалізації виробленої продукції розраховану вище різницю між загальною сумою виробництва за звітний період і залишком виробленої продукції.
5
Щоб отримати максимально точний показник, Індексуйте вище позначений результат на відсоток, який відображає цінові зміни на вироблену протягом звітного періоду продукцію.
Зверніть увагу
Від правильності розрахунку обсягу готової продукції в грошовому вираженні залежить раціональність складання плану її збуту через наявну дистриб'юторську мережу, а також грамотність розширення цієї мережі.
Корисна порада
Динаміка зміни обсягу виробництва продукції відстежується за графіком зростання/падіння виручки підприємства або організації в звітний час. Цей графік вибудовується на підставі даних, зазначених у формі №2 бухгалтерської звітності. Інформація береться за два звітні роки або більш значний період.