Що таке первинна документація. Яка є первинна документація.

Первинна документація включає документи, які містять вихідні відомості в результаті здійснення будь-якої господарської операції. До них відносять акти, платіжні доручення, виписки з розрахункового рахунку, товарні накладні, бухгалтерські довідки і т.д. Як правило, бухгалтерський облік неможливий без такої документації.
Первинний документ оформляється тим же числом, що і здійснення господарської операції. Наприклад, з розрахункового рахунку списується комісія за розрахунково-касове обслуговування. Цього ж дня повинна бути оформлена виписка і меморіальний ордер.Как правило, первинні документи оформляються на уніфікованих формах, розроблених російським законодавством. Але не всі бланки передбачені; так, наприклад бухгалтерська довідка складається в довільній формі. Однак при оформленні необхідно вказувати обов'язкову інформацію: найменування та реквізити організації, назва документа, зміст операції, найменування посад, прізвища співробітників, розпис і штамп організації. Навіщо потрібна первинна документація? Головним чином для того, щоб зафіксувати всі здійснювані господарські операції. Документація буває внутрішня і зовнішня. Внутрішня необхідна для обліку та контролю за всіма рухами, наприклад, основний засіб передається в експлуатацію - складається акт, який є первинним документом. Зовнішня документація необхідна для роботи з постачальниками, покупцями, наприклад, ви виставляєте рахунок на оплату покупателю.Также існує первинні документи з обліку та оплати праці, до них відносять: накази про прийом і звільнення, штатний розклад, графік відпусток та інші. Виділяють документацію та з обліку основних засобів; наприклад, акт про прийом ОС, інвентарна картка та інші. Документація, що оформлюється для обліку касових операцій, містить такі документи, як авансовий звіт, прибутковий і видатковий касовий ордер.В деяких первинних документах виправлення не допускаються, наприклад, у виписці з розрахункового рахунку або в платіжному дорученні. А ось, наприклад, накладні можуть містити виправлення, але поряд з ними повинна стояти підпис людини, який вніс коригування, дата і штамп організації.
Первинними документами в бухгалтерському обліку є ті, на підставі яких оформлена та чи інша господарська операція в момент її скоєння або відразу після її завершення. Саме на підставі первинної документації здійснюється подальший бухгалтерський облік конкретних операцій.
Вам знадобиться
  • накладна, касовий ордер, акт, довідка, заява, журнал реєстрації, наказ, книга обліку, список, табель, заяву, інвентарна картка, платіжна відомість, особовий рахунок та ін.
Інструкція
1
Первинні документи є початковим підставою для початку ведення бухгалтерського обліку конкретних операцій та здійснення записів у регістрах обліку. Первинний документ є письмовим свідченням здійснення господарської операції, наприклад, видачі грошей під звіт, оплати товару тощо.
2
Форми первинної документації затверджує керівник підприємства, однак усі обов'язкові реквізити, закріплені законодавством, повинні бути присутніми в документі.
3
Первинні облікові документи складаються на паперовому носії та підкріплюються підписом для ідентифікації осіб, що склали документ. Якщо ж документ складений в електронному вигляді, він має бути підписаний електронним підписом.
4
Форми первинних документів, які містяться в альбомах уніфікованих форм, не є обов'язковими до застосування, крім касових документів, встановлених уповноваженими органами на підставі федеральних законів.
5
Обов'язкові реквізити первинних документів у бухгалтерському обліку: - назва документа (накладна, акт, список, наказ тощо.); - Дата здійснення операції (складання документа); - зміст господарської операції у вартісному і натуральному вираженні; - назва організації, від імені якої складається даний документ; - дані осіб, які вчинили операцію і відповідальних за правильність оформлення документа (посада, ПІБ, підпис).
6
Первинні документи в бухгалтерському обліку ділять на документи за: - обліку та оплати праці: наказ про прийом на роботу, штатний розклад, графік роботи, посвідчення про відрядження, акт про прийом на роботу, розрахункова відомість і т.п.- обліку основних засобів: акт про прийом-передачу, інвентарна картка, накладна на внутрішнє переміщення, інвентарна книга, акт про списання основного засобу та інших.- обліку касових операцій: касова книга, авансовий звіт, прибутковий касовий ордер, журнал реєстрації касових документів, видатковий касовий ордер, книга обліку грошових коштів тощо.- обліку ремонтних і будівельних робіт: акти про приймання виконаних робіт, призупинення будівництва, здачі в експлуатацію споруди; загальний журнал робіт; журнал виконаних робіт та інші подібні документи.
Зверніть увагу
У випадку, якщо за законодавством первинні документи бухгалтерського обліку вилучаються, копії цих документів, виготовлені в законодавчому порядку, включаються замість оригіналів в документи бухгалтерського обліку.
Корисна порада
В типовий бланк, при необхідності, можуть бути включені додаткові графи і рядки, що обумовлюється певними видами господарської діяльності.