Навіщо потрібні пунктуаційні знаки. навіщо потрібна крапка з комою.

пунктуацією називають систему знаків пунктуації та правила, за якими вони ставляться на листі. За допомогою знаків пунктуації виражається смислова закінченість пропозиції, його членування, паузи, інтонаційні особливості мови.
Якщо інтонація виражає сенс вислову в усній формі, то пунктуаційні знаки - в письмовій. Наприклад, точка висловлює закінченість пропозиції, а три крапки - паузу або незакінчену думку. Знаки запитання й оклику служать для вираження інтонації в залежності від мети висловлювання. Знак питання в кінці речення вказує на питання, оклику - на більш широкий спектр емоцій (наказ, захоплення, здивування, захоплення, благання і т.д.) Кома служить роздільником декількох речень у складі складного, використовується при перерахуванні однорідних членів, відокремлює різні обороти промови, ввідні слова і пропозиції, звернення, вигуки, ствердні, негативні і питальні слова. Тире виділяє або розділяє пропозиції один від одного, а також використовується в якості зв'язки. Залежно від смислового навантаження пропозиції знаки пунктуації в ньому можуть «підміняти» одне одного. Наприклад, «прокинешся раніше - приготуєш сніданок» (вказані причинно-наслідкові зв'язки). Або «прокинешся раніше, приготуєш сніданок» (одна дія йде за іншим). Іноді коми ставлять між визначеннями, які передують визначається словом, щоб показати їх однорідність. Наприклад, «з лісу долинув гучний, розкотистий рик». Крапка з комою пов'язує два або декілька поширених речень у складі складного. При цьому пропозиція, в якому членування на невеликі смислові частини відбувається за допомогою крапки з комою, має в підсумку закінчений зміст. Наприклад, «Після Південної Африки просто дух захоплює, до того манера говорити стрімка; але думки приблизно ті ж, які бували у Холлі в юності, тільки розрізані на шматочки автомобілями та телефонними дзвінками ». (Дж. Голсуорсі) Двокрапка допомагає розділити основна пропозиція від подальшого перерахування або роз'яснення головного пропозиції. Наприклад, «Візьміть хоч цей страйк: ми тут безсилі.» (Дж. Голсуорсі) або «Цього літа ми відвідали багато міст: Тольятті, Астрахань, Челябінськ». Крім того, на листі двокрапка вводить в пряму мову, яка відділяється від слів автора лапками і комами. Розділові знаки використовуються і всередині прямої мови. Вони наділяють репліку інтонацією мовця.