Як знайти масу еквівалента.

Еквівалентна маса - це маса одного еквівалента будь-якого хімічного елемента. А еквівалентом, в свою чергу, називають таку кількість цього елемента, яке або вступає в безпосереднє хімічну взаємодію (реакцію) з одним молем водню, або витісняє один моль водню з інших сполук, вступаючи з ними в реакцію заміщення. Сама назва цієї кількості - «еквівалент» - не дарма походить від грецького слова «рівний». Як обчислюється еквівалентна маса?
Інструкція
1
Це завдання вирішується елементарно, з використанням простих розрахунків. Треба лише твердо запам'ятати правило: для визначення еквівалентної маси необхідно знати склад з'єднання елемента з іншим елементом, еквівалент якого відомий. Це універсальне правило, включає в себе і розрахунки при з'єднаннях елементів з воднем.
2
Розгляньте обчислення еквівалентної маси на який-небудь конкретної задачі. Наприклад, лужний метал натрій, взятий в кількості двох грам, цілком прореагував з галогеном йодом, при цьому утворилося 13,04 грама солі йодиду натрію. Обчисліть еквівалентну масу натрію, якщо вам відомо, що еквівалентна маса йоду округлено дорівнює 127 грам/моль.
3
Рішення. Перш за все, визначте кількість йоду, що вступив у реакцію з натрієм. Для цього з солі йодиду натрію відніміть натрій: 13,04 - 2,00 = 11, 04 грама.
4
Тобто на два грами металевого натрію припадає 11,04 грама йоду. Відповідно, на один грам натрію припадатиме 11,04/2 = 5,52 грама йоду. Оскільки ви знаєте приблизну еквівалентну масу йоду (округлено вона дорівнює 127), ви елементарно знайдете еквівалентну масу натрію. Це робиться таким чином: 127 * 1,00/5,52 = 23 грама/моль.
5
Якби вам потрібна велика точність, то необхідно було б врахувати, що еквівалентна маса йоду дорівнювати не 127, а 126,9 грама/моль. Відповідно, уточнена еквівалентна маса натрію була б трохи менше: 22, 989 грами/моль.
Корисна порада
Чи відноситься поняття еквівалента та еквівалентної маси тільки до простих речовин (наприклад, до металам, що створює з воднем сполуки - «гідриди», або витісняючим водень з кислот)? Ні, ці поняття в повній мірі відносяться і до складних сполук.