Як розрахувати собівартість підприємства.

Ринкова оцінка вартості підприємства - це ніщо інше, як аналіз основних показників, який свідчить про ефективність його роботи. Однак на формування ринкової вартості бізнесу впливає чимало чинників, в числі яких і собівартість.
Вам знадобиться
  • - фінансова звітність підприємства;
  • - бухгалтерська документація;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Відповідно до «Положення про склад витрат», собівартість може бути розрахована двома способами: за статтями калькуляції (в цьому випадку всі витрати розподіляються за місцем виникнення, призначенням та іншим показникам), а також за елементами витрат (групування витрат на підставі їх економічного змісту). Зверніть увагу на те, що серед елементів витрат виділяють амортизаційні відрахування, матеріальні витрати, витрати на оплату праці та соціальні відрахування, а також інші витрати.
2
Розрахуйте виробничу собівартість, що представляє собою сукупність витрат, які стосуються безпосередньо виробництва продукції.
3
Виконайте розрахунок собівартості валової продукції. Для цього зробіть коригування виробничої собівартості на суму змін залишків майбутніх періодів, наприклад, орендна плата за використання виробничої площі протягом найближчого року. Якщо залишки майбутніх періодів збільшуються, то цю величину відніміть від виробничої собівартості і навпаки.
4
Проведіть розрахунок собівартості товарної продукції: скоректуйте раніше підраховану собівартість валової продукції на величину, що характеризує залишки незавершеного періоду і позавиробничих витрат.
5
Розрахуйте собівартість реалізованої продукції. З цією метою відкоригуйте показник собівартості товарної продукції на величину, яка характеризує зміну залишків готової продукції.
Зверніть увагу
Уважно прораховуйте кожен показник: некоректно виконані проміжні підрахунки впливають на остаточний результат!
Корисна порада
Показник собівартості підприємства використовується для визначення фінансового результату компанії - прибутку або збитку.