Як визначити ставку дисконту.

Однією з нагальних проблем при роботі над бізнес-планом є визначення ставки дисконтування. А між тим, ставка дисконтування відображає вартість грошей з урахуванням часових факторів і всіляких ризиків і необхідна інвесторам для оцінки перспективності проекту.
Інструкція
1
Розрахуйте ставку дисконтування за такою формулою: PV = FV * 1/(1 + i)? N, де PV - наявна зараз цінність витрат або вигод, FV - перспективна цінність витрат або вигод, i - ставка відсотка (коефіцієнт дисконтування), n - термін проекту (число років).
2
Поряд з проблемою вираження витрат або вигод (у постійних чи поточних показниках) у вас можуть виникнути і проблеми з вибором ставки. Зазвичай використовуються два основних види ставок: приватна (поточна або постійна ставка, яка припускає або не допускає інфляцію) або суспільна (альтернативна вартість в громадському секторі). Для визначення суспільної ставки використовуйте наступну формулу: SRRI = r + uc, де r - норма межчасовий переваг, u -рухливість граничної корисності доходів, с - темп зростання споживання на душу населення.
3
В ході інвестиційних розрахунків визначайте ставку дисконтування як середньозважену вартість капіталу (WACC). Тут враховується і вартість власного (акціонерного) капіталу, і вартість інвестованих коштів. А в свою чергу, вартість власного капіталу можна визначити за моделлю оцінки довгострокових активів (CAPM). Побудуйте відповідний графік і розрахуйте ставку.
4
Використовуйте найпоширеніший на практиці спосіб визначення ставки дисконтування - кумулятивний метод оцінки премії за ризик. Вам потрібно наступна формула: R = Rf + R1 + ... + Rn, де R - ставка дисконтування, Rf - безризикова ставка доходу, R1 + ... + Rn - ризикові премії.
5
Використовуйте метод реальних опціонів для обліку таких чинників ризику як втрата ринку, можливість зупинки проекту, зміна технології. Однак цей метод (так само як і розрахунки по моделі зростання дивідендів або з теорії арбітражного ціноутворення) зазвичай застосовується з безліччю поправок, що виключає можливість його регулярного використання для оцінки реальних перспектив бізнесу.