Як знайти рівноважний обсяг.

Рівноважний обсяг позначає, що кількість продукції, що випускається дорівнює тому її кількістю, на яке є попит. Знання цієї величини дозволить точніше прогнозувати обсяг продажів і грамотно підбирати маркетингову тактику.
Вам знадобиться
  • - статистичні, бухгалтерські та експертні дані про процес реалізації та вартості товару.
Інструкція
1
Побудуйте графік попиту по конкретному товару. Крива попиту буде відображати залежність зміни попиту від підвищення/пониження ціни товару. Як осей подібного графіка використовуйте ціну товару і величину попиту на нього. Врахуйте, що попит формується під впливом доходів потенційних покупців, кількості таких громадян та вартості товару.
2
Побудуйте графік пропозиції з цього ж товару. Крива пропозиції буде відображати зміна суми виробів, які продавці можуть реалізувати з альтернативної вартості. Як осей подібного графіка використовуйте значення ціни товару і величину його пропозиції. Враховуйте той факт, що зміна пропозиції залежить від жорсткості конкурентної боротьби на ринку, переважних властивостей пропонованого до продажу вироби, нестабільності цін на ресурси, податки і дотації.
3
Знайдіть точку перетину вищевказаних кривих попиту та пропозиції. В цій точці обсяг попиту буде дорівнювати обсягу пропозиції. Це значення і буде відповідати рівноважного обсягу.
Зверніть увагу
При побудові кривої попиту потрібно врахувати, що в ряді випадків при підвищенні цін на одні товари, зростає попит і на інші. Так як в подібній ситуації споживач вибирає найбільш оптимальний для себе варіант.Равновесний обсяг виробництва означає, що кількість продукції, що випускається тотожно сукупному попиту або вимушені накопичення запасів продукції відсутні.
Корисна порада
Графік попиту відображає рівень платоспроможної потреби. Не слід плутати попит з потребою, оскільки перший показник являє собою якусь суму грошей, яку потенційні покупці можуть заплатити за потрібний їм товар. За потребою же стоїть бажання придбати такий товар, але необхідна для цього сума може і не матися.
При аналізі ринку товару/послуги в якості одного з показників рівноваги необхідно розрахувати рівноважну ціну , тобто таку ціну товару або послуги, при якій попит на ринку буде дорівнює пропозиції. Зробити це можна двома способами: розрахунковим шляхом або графічно.
Вам знадобиться
  • калькулятор
  • лінійка
  • олівець
Інструкція
1
Напишіть функції попиту (зазвичай позначається як Qd) і пропозиції (зазвичай позначається як Qs), діючих на досліджуваному ринку товару/послуги. Щоб знайти рівноважну ціну графічним шляхом, побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції (при цьому по вертикальній осі ординат прийнято відкладати ціну товару або послуги, а по горизонтальній осі абсцис - об'єм).
2
Оскільки при рівновазі на ринку попит дорівнює пропозиції, прирівняти праві частини рівнянь попиту та пропозиції між собою. Графічно рівність буде розташовано в точці перетину кривих попиту і пропозиції.
3
Вирішивши рівняння, знайдіть значення рівноважної ціни для досліджуваного ринку. Будь-яка ціна для розглянутого товару або послуги, яка буде вище рівноважної, викличе на ринку надлишок пропозиції, оскільки зацікавлені в прибутку виробники збільшать обсяг виробництва, а покупці з меншою охотою будуть купувати даний товар. Якщо ж ціна буде нижче рівноважної, то на ринку почнеться дефіцит пропозиції, оскільки попит на товар збільшиться, але не всі продавці захочуть реалізовувати товар з меншою вигодою. При цьому на графіку рівноважної ціною товару буде значення точки перетину кривих попиту і пропозиції на вертикальній осі.
Корисна порада
Врахуйте, що іноді на ринку товару/послуги виникає ситуація, коли встановлення рівноваги неможливо, тобто криві попиту і пропозиція не матимуть точки перетину. Це можливо в двох випадках. По-перше, коли виробництво товару та послуги вимагає настільки високих витрат, що жоден покупець не захоче або не зможе придбати даний товар за вказаною ціною. І другий випадок: коли вироблений товар чи послуга зовсім марні для споживача, і тому не буде покупця, який захоче придбати даний товар.