Що таке граматика.

Граматика - це розділ мовознавства, який вивчає лад мови і мовних конструкцій. Всі її закономірності чітко сформульовані в граматичних правилах.
Інструкція
1
Граматика - це формальний лад мови, наука про ладі, правила, що описують цей лад. Граматика є розділом лексики, який складає основу мови, регламентуючи освіту слів і мовних відрізків. Цей розділ науки визначать зв'язок між словами і словесними конструкціями (пропозиціями, словосполученнями).
2
Основними розділами граматики є синтаксис і морфологія. Синтаксис вивчає будову речень і словосполучень, а морфологія регламентує правила словотворення з точки зору різних частин мови. Крім того, граматика тісно пов'язана з такими науками, як лексика і фонетика, зокрема, орфоепія, стилістика і орфографія.
3
За глибиною вивчення словесних форм граматика ділиться на формальну і функціональну. Функціональна граматика вивчає граматичні значення, а формальна - граматичні засоби.
4
Універсальна граматика містить в собі правила, які поширюються на всі мови та мовні групи. Приватна граматика вивчає граматичні правила одного конкретного мови.
5
За періодом, в який вивчаються граматичні правила, граматика ділиться на синхронну та історичну. Синхронна описує граматичні правила приватної граматики в певний період. Історична порівнює різні періоди синхронної граматики, а також вивчає видозміна приватної граматики.
6
Сучасні граматичні правила сягають корінням в індійські мовознавчі традиції. Основна термінологія граматики прийшла з античних часів. У середні століття граматика стає однією з обов'язкових дисциплін, що вивчаються. У XIX столітті активно вивчалися морфологічні принципи і категорії. З початку XX століття граматика стала носити описовий характер. У Росії граматичні правила вперше описав М.В. Ломоносов.