Як робити факторний аналіз.

Останнім часом в психології, соціології та інших науках широко застосовується факторний аналіз. Цей науковий метод дозволяє всебічно і компактно описати досліджуваний об'єкт. Використання факторного аналізу дає можливість виявити приховані чинники, що впливають на статистичні зв'язки між вхідними в аналіз змінними. Сьогодні все частіше такий метод застосовується в прикладних дослідженнях, наприклад, при оцінці рентабельності підприємств.
Інструкція
1
Для проведення факторного аналізу використовуйте комп'ютерну програму SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Крім обробки даних в рамках факторного аналізу ця програма дозволяє проводити дисперсійний аналіз, застосовувати непараметричні методи і графічно представляти результати даних, отриманих в дослідженнях. Встановіть зазначену програму на комп'ютер і запустіть.
2
Підготуйте дані для проведення факторного аналізу. Наприклад, це можуть бути статистичні дані за результатами соціологічного опитування, що стосується однієї з соціальних проблем. Результати соціологічного опитування, які оцінені за тією чи іншою шкалою, збережіть в окремий файл з розширенням .sav.
3
Відкрийте вказаний файл в програмі. Виберіть в меню «Аналіз» вкладку «Факторний аналіз». Ви побачите відкрилося діалогове вікно. Помістіть в поле тестованих змінних наявні у вас змінні (результати опитування в чисельному вираженні).
4
Клацніть по кнопці «Дескриптивні статистики», залишивши висновок первинних результатів аналізу, що включають в себе первинні статистики і дисперсії простих факторів. При необхідності залиште також кореляційні коефіцієнти та одномірні статистики.
5
За допомогою кнопки «Відбір» виберіть метод відбору. При утрудненнях у виборі залиште значення за замовчуванням; при цьому число відібраних факторів буде прирівняне до числа власних значень.
6
Вимикачем «Обертання» виберіть метод обертання. У самому простому випадку зупиніть вибір на методі варімакс, залишивши активним висновок матриці факторів. Тепер ви можете організувати висновок факторних навантажень в тривимірному графічному вигляді.
7
Щоб відшукати значення факторів, використовуйте вимикач «Значення» і відзначте чинники, вибравши «Зберегти як змінні». Для проведення підрахунків клацніть на кнопці OK. У вікні огляду ви побачите результати, в тому числі і первинні статистики і самі чинники.
8
Тепер спробуйте пояснити відібрані фактори. Для цього роздрукуйте виведену на екран таблицю, а потім у кожному рядку факторной матриці відзначте факторну навантаження з найбільшим абсолютним значенням. В результаті ви повинні отримати не менше трьох чинників, які вам належить проаналізувати вже з якісної точки зору, без застосування програмних методів. У самому ідеальному варіанті ви повинні провести словесне пояснення факторів, давши їм осмислені назви.