Навіщо потрібна риторика.

Риторика - наука про ораторське мистецтво, в більш вузькому сенсі - вміння логічно і грамотно викладати свої думки, переконувати співрозмовника. Наука ця входила в обов'язковий курс предметів, що вивчаються в російських гімназіях, але після Революції ці знання порахували непотрібними і мистецтво риторики було практично забуте. Результатом цього стало те, що майже все населення країни не вміє грамотно розмовляти, аргументовано доводити і заперечувати, дотримуватися логіку у своїх висловлюваннях.
Публічний виступ - це презентація не тільки того наукового відкриття, вироби, товару або суспільно-значущої події, якому воно присвячене, але й презентація самого доповідача, оратора. Володіння зброєю переконання високо цінувалося в усі часи. Ті, хто вмів переконати співрозмовника і привернути його на свій бік перемагає не зброєю, вони управляли умами за допомогою свого красноречія.В ділового життя, в бізнесі це мистецтво може стати в нагоді тому, хто має справу з замовниками, партнерами, клієнтами. Ті, хто знайомий з основами ораторського мистецтва, риторики, можуть експромтом складати і ефектно вимовляти найскладніші мови, використовуючи хорошу дикцію і допомагаючи собі багатими інтонаціями. Людині, яка вміє пояснюватися грамотно й логічно, з використанням законів риторики, завжди буде забезпечений інтерес партнерів і їх завжди можна бужет переконати в перспективах взаємовигідної сотруднічества.Еслі ваша робота пов'язана з людьми, то без знання законів риторики вам просто не обійтися. Ніякі інші вміння та навички не дають людині таких широких можливостей швидко домогтися успіху у слухачів, змусити їх погодитися зі своєю думкою, залучити їх на свою сторону, домогтися, щоб вони стали союзниками, як яскрава, грамотна і красива мова. Тому це вміння також необхідно тим, хто займається політикою, працює в структурах влади і тим, хто займається мережевим маркетингом, викладає. Безліч професій у своєму методологічному інструментарії використовують вміння говоріть.Впрочем, риторика стане в нагоді і тим, хто не обов'язково спілкується зі своїми співрозмовниками усно. Знання її основ необхідні письменникам, журналістам, тим, хто пише тексти в інтернеті. Та й в особистому, повсякденному житті це вміння буде зовсім не зайвим. Воно дозволить вам полегшити спілкування з людьми, які знаходяться поруч з вами, а значить полегшити і розуміння.