Як налаштувати під-регулятор.

В системах автоматичного управління в ланцюзі зворотного зв'язку для формування керуючого сигналу використовується пропорційно-інтегрально-диференційний (ПІД) регулятор. Після проведення настройки даного елемента можна підняти його точність в 5-100 разів відносно позиційного регулятора.
Інструкція
1
Проведіть настройку пропорційної компоненти ПІД-регулятора. Вимкніть інтегральну і диференціальну компоненту або встановіть в максимальне положення постійну інтегрування, а постійну диференціювання - на мінімум.
2
Далі поставте необхідну уставку для SP і відзначте зону пропорційності рівний нулю. В результаті ПІД-регулятор виконуватиме функції двохпозиційного регулятора. Зніміть показання перехідною характеристики. Встановити зону пропорційності рівний розмаху коливань температури: Pb = DТ.
3
Змінюючи значення даного показника, знайдіть оптимальну настройку, при якій затухаючі коливання будуть мати 5-6 періодів. Необхідно пам'ятати, що зі збільшенням зони пропорційності, збільшується залишкове неузгодженість і тривалість перехідних процесів. Подальші налаштування ПІД-регулятора призначені для того, щоб усунути деякі похибки і вивести пристрій на оптимальний рівень роботи.
4
Налаштуйте диференціальну компоненту ПІД-регулятора, якщо вона застосовується у вашому пристрої. Змінюйте постійну часу диференціювання (ti = 0,2ґDt) доти, поки графік коливань не матиме 5-6 періодів загасання. За допомогою даної компоненти усуваються затухаючі коливання, в результаті чого ПІД-регулятор виходить статичну і динамічну точність.
5
Отримайте перехідну характеристику після настройки пропорційної і диференціальної компоненти ПІД-регулятора. Налаштуйте постійну часу інтегрування таким чином, щоб прибрати залишкове неузгодженість між показниками уставки і температури, які встановилися в системі. Вкажіть спочатку даний показник рівним дельта t, після чого змінюйте його значення доти, поки не знайдете такий стан, при якому графік матиме оптимальний вихід на уставку.