Як знайти коефіцієнт подібності.

Трикутник є найпростішим многоугольником, з яким зустрічаються школярі на курсі геометрії. В ході його вивчення можна зіштовхнути з поняттям «подоби», яке визначає дві фігури з рівними кутами. Одним з параметрів подібних трикутників є коефіцієнт подібності.
Інструкція
1
Перевірте, чи є трикутники подібними за першою ознакою. Даний ознака показує, що трикутники подібні в тому випадку, якщо два кути одного багатокутника дорівнюють двом кутам іншого. Доказ даного правила виходить з другої теореми рівності трикутників. Для визначення цього необхідно скористатися транспортиром. Прикладіть його центральну частину до точки кута так, щоб нижня частина була паралельна або збігалася з однією з сторін фігури. Кут дорівнює тому значенню, на яке вказує друга сторона. Таким чином виміряйте чотири кута і порівняйте.
2
Розрахуйте співвідношення двох сторін одного трикутника до відповідних сторонам другого. Якщо значення пропорції виявилися рівні і кути між сторонами однакові, то трикутники вважаються подібними. Так свідчить друга ознака подібності. Для доказу даного правила необхідно прийняти значення «к», яке дорівнює відношенню східних сторін трикутника АВС і А1В1С1.
3
За допомогою гомотетии з будь-яким центром необхідно побудувати третій трикутник А2В2С2, дві сторони якого будуть рівні сторонам першого трикутника помножені на «до» і кут між ними буде дотриманий. Якщо А1У1С1 і А2С2В2 будуть рівні за першою ознакою рівності трикутників, то найперші фігури вважаються подібними.
4
Визначте співвідношення всіх сторін одного трикутника до відповідних сторонам другого. При цьому немає необхідності у вимірі кутів. Якщо пропорції виявилися рівними, то трикутники є подібними по третьому ознакою. Дана теорема має аналогічне доказ, що й друга ознака подібності. При цьому третя фігура будується за всіма трьома сторонами.
5
Знайдіть коефіцієнт подібності для двох трикутників. Він дорівнює відношенню подібних сторін подібних трикутників.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=uW82BFGMPYY