Як підключитися до бази.

MySQL - це найбільш широко використовувана сьогодні в веб-будівництві система управління базами даних. Ще більш активно при створенні інтернет-ресурсів застосовується серверний скриптова мова програмування PHP і, звичайно ж, в ньому передбачений цілий набір функцій для роботи з MySQL. Є серед них і ті, які в PHP-скриптах використовуються для підключення до бази даних.
Інструкція
1
Створіть в php-скрипті нову змінну і надайте їй посилання, возвращаемую вбудованою функцією mysql_connect. Цієї функції необхідно передати три параметри: адреса sql-сервера, логін і пароль користувача. Адресою може бути повна посилання, що починається з вказівки протоколу з'єднання і закінчується номером порту віддаленого сервера - наприклад, http://www.mysqlserver.ru:3306.
2
Якщо скрипт виповнюється на тому ж локальному сервері, де розміщена і СУБД MySQL, то замість повної адреси впишіть зарезервоване позначення localhost. Наприклад, рядок, що містить нову змінну, якій присвоюється ідентифікатор посилання, що повертається цією функцією, може виглядати так: $ connectToDB = mysql_connect ("localhost", "MySQLuserName", "MySQLuserPass"); Якщо з'єднання не буде встановлено, то змінна $ connectToDB буде мати значення False.
3
На попередньому кроці ви встановили контакт з SQL-сервером, а після цього необхідно відправити запит на вибір однієї з баз даних, доступних користувачеві, логін якого ви передали функції mysql_connect. Для цього використовуйте іншу вбудовану функцію мови PHP - mysql_select_db. Вона вимагає обов'язкового зазначення двох параметрів - назви цікавить вас бази даних і посилання на встановлений з'єднання з SQL-сервером. Наприклад, якщо потрібні вам таблиці розміщені в базі з назвою SiteBase, то для з'єднання з попереднього кроку виклик цієї функції треба записати так: mysql_select_db ("SiteBase", $ connectToDB);
4
Не завжди кодування таблиць бази даних збігається з кодуванням, використовуваної веб-додатком, тому бажано відразу після вибору бази дати SQL-серверу точні вказівки, в якій кодуванні він буде отримувати і відправляти інформацію веб-додатку, а в якій вона повинна записуватися і зчитуватися з таблиць бази даних. Для цього використовуйте вбудовану функцію mysql_query, передаючи їй потрібні MySQL-команди. Досить відправити набір з трьох таких команд, наприклад: mysql_query ("SET character_set_client = 'cp1251'"); mysql_query ("SET character_set_results = 'cp1251'"); mysql_query ("SET collation_connection = 'cp1251_general_ci'");
Телефони стандарту DECT з розширенням GAP влаштовані таким чином, що будь-яку базу можна підключити до будь-якої трубці. Правда, роз'єми для зарядки у трубок різних виробників відрізняються. Спосіб сполучення трубки з базою залежить від її структури меню.
Інструкція
1
Якщо DECT-апарат не підтримує стандарт GAP, до нього можна підключити тільки одну трубку, і тільки від апарату тієї ж моделі. Вставте заряджену трубку на базу, а потім вимкніть і знову увімкніть блок живлення. Зачекайте, поки слухавка не запищить, а значок антени на її екрані не перестане блимати. Тепер вона зв'язана з базою, а попередня - більше не зв'язана.
2
Якщо апарат підтримує стандарт GAP, до однієї бази можна підключити декілька трубок, а сполучення здійснюється через меню. У разі, якщо трубка несумісна з базою за стандартом роз'єму, для її зарядки використовуйте спеціальну окрему зарядну базу, що не містить радіопередавальних вузлів.
3
На апаратах фірми Panasonic для сполучення трубки з базою вчините так. Знайдіть в меню трубки пункт під назвою «Реєстрація трубки» або аналогічним. Виберіть цей пункт. На базі знайдіть спеціальну мініатюрну кнопку, натиснути на яку пальцем неможливо - необхідно використовувати авторучку. Якщо такої кнопки немає, використовуйте кнопку "intercom". Якщо немає і такої кнопки, скористайтеся кнопкою пошуку бази. Натисніть на неї і утримуйте протягом декількох секунд.
4
Якщо спрацювала функція пошуку трубки, значить, ви утримували кнопку недостатньо довго. Натисніть на ту ж кнопку знову два рази - перший раз короткочасно, а другий - протягом більш тривалого часу, ніж при попередній, невдалу спробу.
5
На екрані трубки з'явиться форма введення коду реєстрації. Введіть його. Якщо ви раніше не змінювали цей код в пам'яті бази, він має значення 0000. Якщо код 0000 не підійшов, огляньте базу з усіх боків - можливо, код реєстрації написаний прямо на ній. У разі ж, якщо знайти код не вдалося, зверніться в будь-яку з офіційних майстерень виробника. Обов'язково надайте в центр базу, щоб фахівці переконалися в тому, що вона дійсно ваша, і що ви не намагаєтеся підключитися до бази сусідів.
6
Якщо виявилося, що код мав значення 0000, змініть його на новий і запишіть на дні бази. Не показуйте його сусідам, якщо вони прийдуть до вас в гості.