Як визначити тип кристалічної решітки.

Кристал - це тіло, частинки якого (атоми, іони, молекули) розташовуються не в хаотичному, а в строго визначеному порядку. Цей порядок періодично повторюється, утворюючи як би уявну «грати». Прийнято вважати, що існує чотири типи кристалічних решіток: металеві, іонні, атомні і молекулярні. А як можна визначити, який тип кристалічної решітки має та чи інша речовина?
Інструкція
1
Як легко можна здогадатися з самого називання, металевий тип решітки зустрічається у металів. Ці речовини характеризуються, як правило, високою температурою плавлення, металевим блиском, твердістю, є хорошими провідниками електричного струму. Запам'ятайте, що у вузлах решіток такого типу знаходяться або нейтральні атоми або позитивно заряджені іони. У проміжках між вузлами - електрони, міграція яких і забезпечує високу електропровідність подібних речовин.
2
Іонний тип кристалічної решітки. Слід запам'ятати, що він притаманний оксидам і солям. Характерний приклад - кристали всім відомої кухонної солі, хлориду натрію. У вузлах таких грат поперемінно чергуються позитивно і негативно заряджені іони. Такі речовини, як правило, тугоплавки, з малою летючість. Як легко здогадатися, вони мають іонний тип хімічного зв'язку.
3
Атомний тип кристалічної решітки притаманний простим речовинам - неметаллам, які за нормальних умов представляють собою тверді тіла. Наприклад, сірці, фосфору, вуглецю. У вузлах таких грат знаходяться нейтральні атоми, пов'язані один з одним ковалентним хімічним зв'язком. Таким речовинам властива тугоплавкість, нерозчинність у воді. Деяким (наприклад, вуглецю у вигляді алмазу) - виключно висока твердість.
4
Нарешті, останній тип решітки - молекулярний. Він зустрічається у речовин, що знаходяться при нормальних умовах в рідкому або газоподібному вигляді. Як знову-таки легко можна зрозуміти з назви, у вузлах таких грат - молекули. Вони можуть бути як неполярного виду (у простих газів типу Cl2, О2), так і полярного виду (найвідоміший приклад - вода H2O). Речовини з таким типом решітки не проводять струм, летючий, мають низькі температури плавлення.
5
Таким чином, щоб з упевненістю визначити, який тип кристалічної решітки має та чи інша речовина, вам слід розібратися, до якого класу речовин воно відноситься і які фізико-хімічні властивості має.