Як написати самоаналіз заняття.

Для будь-якого шкільного вчителя чи викладача вузу важливо вміння оцінити свою професійну діяльність. Проведення самоаналізу заняття дозволяє викладачеві виявити недоліки і слабкі місця в подачі навчального матеріалу, а також скорегувати план майбутніх навчальних заходів. При аналізі заняття бажано дотримуватися певної структури і послідовності.
Інструкція
1
Оцініть, наскільки проведене заняття відповідало навчальним планом, його цілям і завданням. Усвідомте для себе, чим викликані можливі розбіжності в структурі проведеного навчального заходу з тим, що було заплановано. При необхідності внесіть зміни в структуру заняття, наприклад, змінивши послідовність його частин або їх тривалість.
2
Визначте, наскільки правильно вибрано місце проведення заняття. У деяких випадках для якісної подачі навчального матеріалу потрібна наявність наочних посібників або технічних засобів навчання. Чи можна було повніше використовувати ці кошти?
3
Розгляньте форму проведення заняття. Чим пояснюється вибір такої форми? В ідеальному випадку вона повинна відповідати тематиці заняття і рівня підготовки учнів.
4
Вкажіть в самоаналізі, наскільки повно в ньому використовувалися ваші спеціальні знання та навички. Якщо аналіз виявив недолік будь-яких навичок або знань, визначте шляхи заповнення цих прогалин.
5
Дайте відповідь на питання, наскільки обгрунтованим є вибір характеру взаємодії викладача і учнів. Чи не перетворюється заняття в монолог викладача, наскільки повно він використовує зворотний зв'язок і уточнюючі питання, що дозволяють визначити, наскільки зрозумілий матеріал заняття?
6
Оцініть, наскільки манера подачі навчального матеріалу доступна для сприйняття, врахуйте при цьому вікову категорію учнів і рівень їх підготовки.
7
Запишіть у самоаналізі, як, на вашу думку, в занятті поєднуються теоретична складова і практична його частину. Чи має сенс збільшити час, що відводиться на практичне оволодіння навичками, що стосуються навчального матеріалу?
8
Наведіть кілька положень, що описують переваги і недоліки заняття. Зробіть відповідні висновки і внесіть при необхідності зміни в структуру заняття і стиль викладання.