Як підняти попит.

Щоб підвищити попит на продукцію підприємства, необхідно вивчити можливі загрози, які супроводжують реалізації товару. Це може бути неконкурентоспроможність фірми, недосконалість асортиментної і цінової політики, недостатність інформаційного забезпечення, а також невірні форми комунікації, використовувані для просування товару на ринок.
Інструкція
1
Для того щоб продукція підприємства користувалася попитом, ви повинні добре орієнтуватися в ситуації на ринку, у конкурентів, на власному підприємстві (канали збуту, тенденції і т.д.) і використати їх на свою користь. Крім того, вам необхідно визначитися зі збутовою стратегією і встановити, хто є потенційним споживачем продукції компанії, чиї потреби вироблений продукт покликаний задовольнити, яким чином ви будете завойовувати потенційного споживача.
2
Ви повинні враховувати, що основним чинником, що впливає на величину споживчого попиту, є ціна. Природно, що при зниженні ціни на товар попит збільшується, а при зростанні ринкових цін споживчий попит помітно скорочується. Тому використання в ціновій політиці системи знижок, проведення акцій, розпродажів та інших заходів, пов'язаних, із зниженням ціни на товар, дозволить збільшити попит покупців.
3
Але при цьому не забувайте, що на величину попиту впливають і нецінові фактори. Серед найбільш важливих виділяють смаки і переваги споживачів. Вони в свою чергу залежать від тенденцій моди, реклами, якості товарів, традицій і звичаїв. Наприклад, пропаганда здорового способу життя може сприяти збільшенню попиту на спортивні товари.
4
Обов'язково враховуйте число споживачів на ринку. Чим більше потенційних покупців вашої продукції, тим більше попит. Отже, при реалізації товарів необхідно орієнтуватися на широке коло споживачів.
5
Обов'язково враховуйте ціни на інші товари. Даний фактор відноситься до нецінових, оскільки він не пов'язаний зі зміною ціни на даний товар. При цьому виділяють товари-замінники, які задовольняють аналогічні потреби і є конкурентами розглядуваного товару, наприклад, чай і кава. При збільшенні цін на каву попит на каву зростає. Крім того, існують доповнюють товари, а споживання одного їх них пов'язано зі споживанням іншого (автомобілі та бензин). При зростанні цін на паливо попит на машини падає.