Як написати практикум.

Практикум - це навчальний посібник, що містить тренувальний матеріал з тієї чи іншої наукової дисципліни. Найчастіше збірники практичних завдань видаються в комплексі з навчальною літературою теоретичного характеру.
Вам знадобиться
  • - теоретична база з даної дисципліни;
  • - обчислювальна техніка (для перевірки математичних завдань).
  • - словники і довідники (для перевірки завдань з посібників гуманітарного циклу)
Інструкція
1
Перш ніж приступити до написання практикуму по ряду математичних дисциплін, ретельно ознайомтеся з теоретичним матеріалом, з якого черпають інформацію учні. Спираючись на перелік досліджуваних тем, складіть зміст практикуму.
2
Якщо в навчальній літературі кілька невеликих тем об'єднані в одну, розділіть її для зручності на частини або параграфи, щоб в процесі роботи можна було відразу знайти потрібні завдання.
3
Розташовуйте завдання в кожному розділі за принципом «від простого до складного». Така модель легко впишеться в структуру навчального плану. Наприклад, при поясненні нової теми спочатку вирішуватимуть зовсім прості завдання, складніші залишаться в якості домашнього завдання (в спокійній і звичній атмосфері учень ще раз перечитає матеріал, прогляне приклади з аудиторну роботу і легко виконає задане).
4
Включайте в кожну тему кілька однотипних завдань. В цьому випадку учні зможуть швидше виробити необхідні навички, більше потренуватися у вирішенні даного типу завдань. А це позитивно позначиться на їх успішності.
5
Після того як ви визначитеся зі структурою і характером майбутнього посібника, приступайте до написання текстів завдань. Пам'ятайте, що формулювання завдань повинна відповідати віку і освітнього рівня учнів.
6
Уникайте складних, синтаксично перевантажених конструкцій і зворотів з подвійним запереченням.
7
Через деякий час після складання задач вирішите їх самостійно або запропонуйте кому-небудь це зробити. Після цього внесіть відповідні правки в завдання.
8
Крім класичних задач, що є базовою частиною практикуму, включите в систему вправ тестові завдання. Увімкніть їх або в початкову, або в завершальну частину розділу. На початку теми тест допоможе пригадати основні поняття, значимі аспекти, а в завершенні послужить інструментом контролю засвоєння знань.
9
Щоб написати практику для гуманітарних наук, також дотримуйтеся даної структури. З методичної точки зору даний алгоритм універсальний, т.к. в його основі лежить орієнтація на специфіку предмета. Розрізнятися в математичних і гуманітарних практикумах будуть способи роботи і методи перевірки знань учнів.