Що таке антагонізм.

Чуючи слово «антагонізм», більшість людей подумки приставляють до нього прикметник «класовий». Однак цей термін з грецької мови використовується не тільки в соціально-політичній теорії, але і в хімії, біології та ряді інших наук.
Антагонізм перекладається з давньогрецької як «боротьба». Цей термін означає протистояння, зіткнення тенденцій. У соціально-політичному переломленні його використовують для опису відносин класів, суспільних груп з діаметрально протилежними цілями і прагненнями. Антагоністами в стародавньому світі були раби і рабовласники, а з розвитком промисловості до кінця XIX століття лицем до лиця зіткнулися капіталісти (володіли засобами виробництва) і пролетарі (вимушені погоджуватися на будь-які умови роботи заради виживання). Сьогодні, на політичній арені протистоять один одному праві і ліві партії, націоналісти і прихильники мультикультуралізму. Наявність антагонізму в суспільстві природно, оскільки жодна влада і жодне соціальне пристрій не здатний в рівній мірі задовольняти інтереси каждого.Откритіе класового антагонізму прийнято вважати надбанням марксизму, однак уявлення про боротьбу окремих груп існувало задовго до теоретика суспільно-економічних формацій. Зокрема, французькі історики (Гізо, Тьєррі, Минье) розглядали антагонізм верхів (аристократії) і середнього класу як двигун історії. Маркс же розкрив економічне підґрунтя цього процесу, зв'язавши історичне становлення класів із зростанням продуктивних сил. Неминучість класової боротьби і встановлення пролетарської диктатури як кульмінації боротьби пропагував Ленін. А прийнята в 1936 році Сталінська Конституція оголосила, що класовий антагонізм в СРСР закінчився повною перемогою трудящіхся.Борьба і протистояння характери не тільки для людини розумної, але і для тваринного світу. Формами антагонізму в природі можуть вважатися відносини хижака і жертви, паразита і господаря, конкуренція між видами або представниками одного і того ж виду. На рівні найпростіших також відбувається постійна боротьба: вона може бути прямою (вплив на мікроби антимікробних речовин) або непрямої (зміна одними мікробами в процесі життєдіяльності середовища в сторону, несприятливу для інших видів). Вивченню антагонізму в мікробної середовищі людство зобов'язане появою антибіотиків. У середині XX століття микробиологами було відкрито існування мікробів, згубно впливають на збудників. В результаті цього, вчені стали розробляти методи вирощування культур для ефективної боротьби із захворюваннями.