Як обчислити площу ромба.

Якщо всі сторони плоскою геометричної фігури з паралельними протилежними сторонами (паралелограма) рівні, діагоналі перетинаються під кутом в 90 ° і ділять навпіл кути в вершинах багатокутника, то її можна назвати ромбом. Ці додаткові властивості чотирикутника значно спрощують формули знаходження його площі.
Інструкція
1
Якщо відомі довжини обох діагоналей ромба (E і F), то для знаходження площі фігури (S) розрахуйте значення половини твори цих двох величин: S =? * E * F.
2
Якщо в умовах задачі дана довжина однієї із сторін (A), а також висота (h) цієї геометричної фігури, то для знаходження площі (S) використовуйте формулу, яка застосовується до всіх паралелепіпеда. Висота - це перпендикулярний стороні відрізок, що з'єднує її з однією з вершин ромба. Формула обчислення площі з використанням цих даних дуже проста - їх треба перемножити: S = A * h.
3
Якщо вихідні дані містять відомості про величину гострого кута ромба (?) І довжині його боку (A), то для обчислення площі (S) можна використовувати одну з тригонометричних функцій - синус. На синус відомого кута множте зведену в квадрат довжину сторони: S = A? * Sin (?).
4
Якщо в ромб вписане коло відомого радіуса (r), і довжина сторони (A) теж дана в умовах завдання, то для знаходження площі (S) фігури перемножте ці дві величини, а отриманий результат подвійте: S = 2 * A * r.
5
Якщо крім радіуса вписаного кола (r) відома тільки величина гострого кута (?) Ромба, то в цьому випадку теж можна задіяти тригонометричну функцію. Розділіть на синус відомого кута зведений у квадрат радіус, а отриманий результат збільште в чотири рази: S = 4 * r?/Sin (?).
6
Якщо про дану геометричній фігурі відомо, що вона є квадратом, тобто окремим випадком ромба з прямими кутами, то для обчислення площі (S) досить знати тільки довжину сторони (A). Просто зведіть цю величину в квадрат: S = A?.
7
Якщо відомо, що близько ромба можна описати коло заданого радіуса (R), то цього значення достатньо для обчислення площі (S). Описати коло можна тільки близько ромба, величини кутів якого однакові, а радіус кола буде збігатися з половинами довжин обох діагоналей. Підставте відповідні значення у формулу з першого кроку і з'ясуйте, що площа в цьому випадку можна знайти, подвоюючи зведений у квадрат радіус: S = 2 * R?.