Як скласти інструкції для бухгалтера.

Посадова інструкція увазі під собою документ, який регламентує всі обов'язки, а також виробничі повноваження працівника. Його розробляє сам керівник підрозділу чи організації.
Інструкція
1
Надрукуйте вгорі документа: "Посадова інструкція бухгалтера". Потім вкажіть найменування компанії та ПІБ керівника підприємства.
2
Поставте дату, коли була складена дана інструкція. Поруч поставте її порядковий номер, підпис та ПІБ. Нижче відзначте структурний підрозділ (бухгалтерія) і напишіть посаду: бухгалтер.
3
Пропишіть загальні положення інструкції для бухгалтера. Наприклад, можете написати таким чином: 1. Дана посадова інструкція містить перелік функціональних обов'язків, прав і відповідальності бухгалтера.2. Бухгалтер належить до класу спеціалістов.3. Бухгалтер може призначатися на посаду та звільнятися з посади, згідно із встановленим чинним трудовим законодавством за наказом директора організації та за поданням вищого, головного бухгалтера.Далее можете описати, які повинні бути робочі взаємини за посадою, хто і кому зобов'язаний підкорятися, хто віддає розпорядження, який працівник зможе замістити бухгалтера.
4
Напишіть кваліфікаційні вимоги, застосовні до бухгалтера. Наприклад, яке він повинен мати освіту, досвід роботи, якими додатковими навичками або знаннями повинен володіти.
5
Вкажіть список документів, які регламентують діяльність бухгалтера. У свою чергу, це можуть бути зовнішні документи (нормативні та законодавчі акти) і внутрішня документація (накази, розпорядження керівника компанії, статут організації, положення).
6
Відзначте посадові обов'язки, які повинен виконувати бухгалтер. Наприклад: 1. Бухгалтер повинен виконувати роботу, яка стосується ведення бухгалтерської звітності майна, господарських операцій та обязательств.2. Брати участь у розробці, а також здійсненні заходів, які спрямовані на дотримання раціонального використання ресурсів компанії та фінансової дісціпліни.3. Здійснювати прийом і контроль всієї первинної документації з бухгалтерського обліку та готувати їх до подальшої обработке.4. Відображати на бухгалтерських рахунках всі операції, які пов'язані з рухом наявних товарно-матеріальних цінностей, основних і грошових средств.4.6. Виробляти нарахування, а також перерахування податкових зборів у державний, місцевий та регіональний бюджети.
7
Пропишіть права бухгалтера, його відповідальність, умови роботи та оплати праці. Складіть заключні положення (в якій кількості примірників була складена справжня посадова інструкція, яким чином в неї можуть вноситися зміни).
8
Вкажіть ПІБ керівника. Поруч повинна стояти його підпис і дата.