Що таке орфографічний розбір.

«Орфографія» - слово грецького походження. Утворено від грецьких orthos - правильний і grapho - пишу. Відповідно, перекладається, як правопис (звід правил). Орфографічний розбір - метод встановлення правильного написання того чи іншого слова і обґрунтування цього написання, через підтвердження відповідним правилом.
У ході навчання учні повинні вміти виконувати різні види розборів: фонетичний (у тексті вправи позначається цифрою 1), розбір слова за складом або морфемний (2), морфологічний (3), синтаксичний (4), лексичний (5) , орфографічний (6) і пунктуаційний (7). Орфографічний розбір є одним з найбільш часто зустрічаються в різних навчальних посібниках з російської мови. Виконання цього розбору допомагає школярам краще розібратися в орфографічних правилах російської мови і, відповідно, допускати менше ошібок.Ученік швидше запам'ятовує не тільки самі правила і конкретні випадки написання того чи іншого слова, а й слова-винятки з правил. Даний вид роботи часто використовується, як додаткове завдання до диктанту або домашній роботі. Школярам може бути запропоновано виконати орфографічний розбір слова і перевірити написання якої-небудь із значущих частин слова (приставки, кореня, суфікса або закінчення), визначити злите, роздільне або дефисное написання слів і т.д.Орфографіческій розбір може виконуватися, як письмово, так і усно. Розглянемо приклад письмового розбору. Випишіть правильно слово (розкрийте дужки або додайте відсутню букву), підкресліть орфограмму, назвіть її (або запишіть). Якщо того вимагає завдання, вкажіть одне або декілька перевірочних слів. Приклад орфографічного розбору слова: засушити ... ий шматок хліба лежав на тарілці. Засушених - суфікс причастя. Подвоєна «н» вживається в суфіксах пасивних дієприкметників минулого часу, коли слово утворено від дієслова доконаного виду (що відповідає на питання «що зробити?» - Засушити): поглаженное, розбуджений.