Як оцінити конкурентоспроможність товару.

Якість та конкурентоспроможність будь-якого товару в чому визначають його успіх на ринку. Від того, наскільки це питання успішно вирішується, залежить економічне і соціальне життя як держави в цілому, так і окремого споживача. Конкурентоспроможність - багатогранне поняття, яке означає відповідність товару умовам ринку, вимогам кінцевого споживача продукції до ціни, термінів поставки, каналам збуту, якості сервісу і так далі.
Інструкція
1
Для коректної оцінки конкурентоспроможності конкретного товару відшукайте на ринку його аналог. Оцінюваний параметр являє собою відносне поняття, яке прив'язане до конкретного ринку і часу продажу.
2
Оцініть споживчі якості конкуруючого товару. Наскільки повно він задовольняє відповідну потребу? Чи виконує об'єкт якісь додаткові функції додатково до основної? У чому відмінність між набором функцій конкуруючого товару і продуктом, конкурентоспроможність якого ви хочете оцінити?
3
Визначте, наскільки довгостроковим є потенціал товару. Для підтримки конкурентоспроможності необхідно, щоб продукт зберігав привабливість для потенційного споживача на значній тимчасової дистанції. Зрозуміло, існують товари, які досить швидко застарівають в моральному відношенні, але в цьому випадку необхідно передбачити своєчасне розширення лінійки товарів і випуск нових, поліпшених модифікацій.
4
Проведіть порівняльну оцінку цінових характеристик вашого товару і продукції конкурентів. Розходження в ціні для підтримки конкурентоспроможності повинно компенсуватися набором додаткових функцій, зручністю експлуатації, наявністю розвиненого сервісу.
5
Розгляньте ергономічні параметри товару, оцінивши його з точки зору відповідності особливостям людського організму. Товар повинно побут зручно споживати або проводити з ним виробничі операції. Невідповідність продукції вимогам ергономіки робить конкуруючу позицію більш слабкою і вразливою.
6
Дайте оцінку естетичних показниками: виразності, раціональному поєднанню розмірів виробу і його форми. Такі характеристики визначають зовнішнє сприйняття товару, яке в значній мірі впливає на безпосередній вибір споживача в момент прийняття рішення про покупку.
7
Проведіть якісний аналіз товару на предмет відповідності його технічному регламенту, державним стандартам виготовлення та споживання. Перевірте, чи не порушує товар чинне законодавство країни, ринок якої ви освоюєте.
8
За всіма зазначеним позиціям проведіть порівняльну (якісну і кількісну) оцінку. Складіть таблицю, включивши в неї параметри оцінюваного товару і характеристики декількох зразків, пропонованих конкурентами. В результаті ви зможете в наочній формі оцінити, наскільки ваша продукція конкурентоспроможна, а також виявити слабкі місця, які слід посилити додатковими перевагами.
Основоположним чинником успіху товару на ринку є його конкурентоспроможність . Вона включає цілий комплекс вартісних і споживчих характеристик продукту, показує його перевага над аналогами конкуруючих фірм в умовах широкого ринкового пропозиції.
Інструкція
1
Щоб визначити конкурентоспроможність будь-якого товару, вивчіть вимоги покупців ринкового сегмента, в якому він може бути реалізований. Використовуючи соціологічні та експертні методи, оцініть ступінь важливості кожного критерію, яким керується споживач, купуючи цей продукт.
2
Виділіть існуючий на ринку зразок, аналогічний оцінюваного товару. Це повинен бути продукт, близький до запитів і потреб споживача, що користується стійким попитом. Порівняйте свій продукт з товаром-зразком за трьома складовими, за допомогою яких визначається конкурентоспроможність .
3
Оцініть споживчі якості товару-конкурента. Для цього дайте відповідь на ряд запитань. Наскільки повно конкурентний продукт задовольняє потребу споживача? Чи несе додаткові функції (надає додаткові послуги) на додаток до основної? Проаналізуйте і оцініть естетичні, нормативні та ергономічні якості зразка, його популярність, імідж. Естетичні параметри продукту характеризують раціональність форми, інформаційну виразність, стабільність виду товару і досконалість його виробничого виконання. Ергономіка показує ступінь зручності та комфортності товару для людини. Врахуйте також нормативні параметри продукту, що відображають його властивості, регламентовані законодавством, стандартами та обов'язковими нормами.
4
Оцініть економічні параметри конкурентного продукту. Адже окрім відповідності конкретної купівельної потреби аналогічні товари відрізняються і за витратами на її задоволення, тобто ціною.
5
Зверніть увагу на комерційні (організаційні) характеристики зразка. Вони можуть включати в себе гарантії і післяпродажне обслуговування товару, систему знижок, умови поставок і оплати (кредити, розстрочки).
6
За цими ж критеріями дайте оцінку своєї продукції. Потім порівняйте отримані показники з даними зразка-конкурента. Товар, більш відповідний бажанням споживача, буде і більш конкурентоспроможним. Це означає, що його виробник досягне більшого успіху на конкретному ринку.