Що таке нумізматика.

Одне з найпопулярніших захоплень - це колекціонування монет, і кожна людина, що володіє хоча б невеликий такою колекцією, гордо називає себе нумізматом. Однак слово «нумізматика» означає не тільки колекціонування монет, а й допоміжну історичну дисципліну, яка займається вивченням монетної чеканки і грошового обігу.
Виросла ця наука із звичайного колекціонерства рідкісних, красивих і просто незвичайних монет. Такий вид колекціонування з'явився ще в Середні століття. Зокрема, одним з найзнаменитіших нумізматів Епохи Відродження вважається поет Петрарка.Вскоре захоплення колекціонуванням монет поширилося по всій Європі. З'явилися так звані мюнцкабінети, тобто зборів монет, медалей, паперових грошей та інших предметів, пов'язаних з карбуванням і грошима. Багато імператорські двори мали власні мюнцкабінети.Поначалу колекції монет ніяк не систематизовані. Перші праці, в яких пояснювалися зображення і написи на монетах, а також перші описи подібних колекцій стали з'являтися в XVII столітті. Основоположником наукового дослідження в області нумізматики вважається австрійський вчений і священик Еккель. У своєму восьмитомному праці «Наука про стародавні монети», виданому в Відні наприкінці XVIII століття, він вперше застосував принцип класифікації античних монет за географічною ознакою. З тих пір він вважається общепрізнанним.С XIX століття багато західноєвропейських університети включили нумізматику в список предметів, що вивчаються. Отримала вона статус окремої наукової дисципліни і в Росії. Будучи самостійною областю знання, нумізматика проте знаходиться в постійній взаємодії з такими дисциплінами, як геральдика, історія мистецтв, етимологія, міфологія, генеалогія, іконографія.Наряду з розвитком нумізматики як науки, знаходить широке поширення і аматорське колекціонування монет і бон. У кожній країні це захоплення має свої особливості. Найчастіше нумізмати збирають вітчизняні монети. У нашій країні це обумовлено в першу чергу багаторічної ізоляцією і малодоступною іноземних монет.