Як скласти опорний конспект.

Складання опорного конспекту є одним з найважливіших прийомів навчання. Це вторинний текст, бо в ньому, в короткій формі, передаються основні відомості тексту вихідного. Опорний конспект може складатися як учителем, щоб школярі засвоїли представлену в ньому інформацію з певної теми, так і учнями, для оцінки їхніх знань з предмета. По суті, виклад інформації у формі конспекту є своєрідною «презентацією» знань, умінь і навичок учнів.
Вам знадобиться
  • - вихідний науковий текст;
  • - літературний матеріал.
Інструкція
1
Познайомтеся з основними вимогами, що пред'являються до змісту і форми запису опорного конспекту. • Повнота викладу матеріалу; • Послідовність і логічність у відображенні теми; • Лаконічність запису: опорний конспект за обсягом повинен складати не більше аркуша і відтворюватися в усній формі за 5-7 хвилин; • Структурування записів, тобто виклад матеріалу по пунктах у формі простого або складного плану. При цьому кожен блок повинен виражати закінчену думку; • Розстановка акцентів, тобто виділення ключових слів, понять за допомогою рамок, шрифтів, різних кольорів і графічних прийомів (стовпчик, діагональ і т.д.); • Наочність; • Зв'язок з матеріалами підручника, довідника та інших видів навчальної літератури.
2
Запишіть назву теми по предмету. Ознайомтеся з необхідним матеріалом по тексту підручника, посібника, довідника і т.д. Виділіть головне в досліджуваному матеріалі, складіть конспект у вигляді простих записів.
3
Виберіть ключові слова або поняття, що відображають суть досліджуваної теми. Залежно від мети складання опорного конспекту, виклад початкового тексту може бути самим різним по формі, наприклад: у вигляді слів, словосполучень і пропозицій на уроках гуманітарного циклу; схем, таблиць і формул з фізико-математичних дисциплін. Також можна використовувати малюнки і різні графічні символи. Кожне з ключових понять повинно впливати на читача як опорний сигнал.
4
Продумайте спосіб «кодування» знань, вибравши для цього необхідні пріеми.Іспользуйте прийом скорочення слів, для економії часу при складанні опорного конспекту. Зазвичай скорочуються слова, найбільш часто вживані на уроках, наприклад: ССП (складносурядна пропозиція), сл.соч. (Словосполучення), фіз. (Фізичний), д. (Дата). Також ви можете використовувати графічні позначення, що відображають суть викладеного матеріалу. Наприклад, в опорному конспекті за темою «Стягнена і роздільне написання НЕ з частинами мови» можливе вживання математичних знаків «+» (для позначення злитого написання) і «-» (для позначення роздільної).
5
Складіть опорний конспект, з урахуванням вимог до форми і змісту записів.