Як визначити масову частку речовини.

Масова частка речовини показує його вміст у більш складній структурі, наприклад, в сплаві або суміші. Якщо відома загальна маса суміші або сплаву, то знаючи масові частки складових речовин можна знайти їх маси. Знайти масову частку речовини, можна знаючи його масу і масу всієї суміші. Ця величина, може виражатися в часткових величинах або процентах.
Вам знадобиться
  • ваги;
  • періодична таблиця хімічних елементів;
  • калькулятор.
Інструкція
1
Визначте масову частку речовини, яка знаходиться в суміші через маси суміші і самого речовини. Для цього за допомогою ваг визначте маси речовин, що складають суміш або сплав. Потім складіть їх. Отриману масу прийміть за 100%. Щоб знайти масову частку речовини в суміші, поділіть його масу m на масу суміші M, а результат помножте на 100% (?% = (M/M)? 100%). Наприклад, в 140 г води розчиняють 20 г кухонної солі. Щоб знайти масову частку солі, складіть маси цих двох речовин М = 140 + 20 = 160 м Потім знайдіть масову частку речовини?% = (20/160)? 100% = 12,5%.
2
Якщо потрібно знайти зміст або масову частку елемента в речовині з відомою формулою, скористайтеся періодичної таблицею хімічних елементів. По ній знайдіть атомні маси елементів, які входять до складу речовини. Якщо один елемент зустрічається у формулі кілька разів, помножте його атомну масу на це число і складіть отримані результати. Це буде молекулярна маса речовини. Щоб знайти масову частку будь-якого елементу в такому речовині, поділіть його масове число в даній хімічній формулі M0 на молекулярну масу даної речовини M. Результат множьте на 100% (?% = (M0/M)? 100%).
3
Наприклад, визначте масову частку хімічних елементів в мідному купоросу. Мідний купорос (сульфат міді II), має хімічну формулу CuSO4. Атомні маси елементів, що входять до його складу дорівнюють Ar (Cu) = 64, Ar (S) = 32, Ar (O) = 16, масові числа цих елементів будуть рівні M0 (Cu) = 64, M0 (S) = 32, M0 (O) = 16? 4 = 64, з урахуванням того, що в молекулі міститься 4 атоми кисню. Розрахуйте молекулярну масу речовини, вона дорівнює сумі масових чисел складових молекулу речовин 64 + 32 + 64 = 160. Визначте масову частку міді (Cu) у складі мідного купоросу (?% = (64/160)? 100%) = 40%. За таким же принципом можна визначити масові частки всіх елементів в цій речовині. Масова частка сірки (S)?% = (32/160)? 100% = 20%, кисню (О)?% = (64/160)? 100% = 40%. Зверніть увагу на те, що сума всіх масових часток речовини повинна скласти 100%.