Навіщо потрібні риторичні питання. риторичне питання.

Риторичне питання - це фігура мови, яка являє собою твердження чи заперечення у формі питання, на який не потрібно відповіді. Риторичні питання нерідко використовуються в художніх і публіцистичних текстах, вживають їх і в усному мовленні.
Найчастіше риторичні запитання використовуються, щоб підкреслити значимість затвердження і звернути увагу слухача або читача на конкретну проблему. При цьому використання питальній форми є умовністю, тому відповіді на таке питання не очікується або ж він надто очевидний. Будучи одним із засобів виразності, риторичні запитання широко застосовуються в текстах художнього стилю. Наприклад, вони часто використовувалися в творах російської літератури XIX століття («А судді хто?», «Хто винен?», «Що робити?»). Вдаючись до цих риторичним фігурам, письменники посилювали емоційне забарвлення висловлювання, змушували читачів замислитися над нім.Нашлі застосування риторичні питання і в публіцистичних творах. У них, крім посилення художньої виразності тексту, риторичні питання допомагають створити ілюзію бесіди з читачем. Нерідко цей же прийом використовують і під час виступів та лекцій, виділяючи ключові фрази і залучаючи аудиторію в процес роздумів. Вислуховуючи монолог, людина мимоволі звертає особливу увагу на висловлювання, виголошені з питальній інтонацією, тому такий спосіб зацікавити аудиторію дуже ефективний. Іноді виступаючий використовує не один, а цілу низку риторичних питань, таким чином акцентуючи увагу слухачів на найважливішому уривку доповіді або лекціі.Помімо риторичних питань, як в письмовій, так і в усному мовленні використовуються риторичні вигуки і риторичні звертання. Так само, як і в риторичних питаннях, головну роль тут відіграє інтонація, з якою вимовляються ці фрази. Риторичні вигуки і звернення теж відносяться до засобів посилення виразності тексту і передають емоції, почуття автора.