Як проводити стажування. тривалість стажування на робочому місці.

Колись доводиться робити перші кроки у професії, змінювати спеціалізацію або місце роботи. Яким би гарним фахівцем ви не були, нова робота завжди вимагає до себе додаткової уваги, знань. Саме для того, щоб простіше було адаптуватися в новій обстановці, отримати додаткові знання по професії є такий етап у кар'єрних сходах, як стажування.
Інструкція
1
Стажування - це не навчання, а робота, мета якої - придбання необхідних безпечних навичок з певної професії. Вона може проводитися в різних випадках і відрізняється за тривалістю та змістом.
2
Стажування на робочому місці при примі на роботу, переведення на іншу роботу або в інше подразделеніеПосле проведення знову прийнятому або перекладному працівникові первинного інструктажу на робочому місці, слід стажування. Її мета - придбання новим працівником основних безпечних прийомів роботи, вивчення схем проходів до нього і пр. Відповідального за стажування призначає керівник цеху, дільниці з числа досвідчених робітників (стаж їхньої роботи не може бути менше 3 років). Тривалість стажування залежить від професії, на яку приймається або переводиться працівник. Найчастіше - 3 робочі зміни, але для складних, небезпечних професій тривалість може бути збільшена до 10 змін. Як правило, це обумовлено в Положенні з охорони праці, яке обов'язково має бути розроблено та затверджено на підприємстві встановленим порядком.О результати стажування робиться запис у журналі проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці. Керівник стажування звітує за кожен день роботи стажіруемого. У графі «зміст стажування» він записує види робіт, які виконувалися працівником протягом зміни. Після закінчення стажування працівник допускається до первинної перевірки знань з охорони праці.
3
Стажування, як підвищення рівня кваліфікації перед призначенням на посаду або включенням до резерву на заміщення керівних должностейСтажіровка може проводитися як на своєму підприємстві, так і на іншому базовому, в тому числі закордоном. Для проходження стажування видається наказ, якщо є необхідність, оформляються документи на відрядження. Начальник підприємства, на якому проходить стажування працівника, зобов'язаний призначити керівника стажування та затвердити план. Її тривалість не може бути менше 2-х тижнів. За результатами оформляється характеристика-відгук, в якій вказуються рекомендації щодо подальшого використання фахівця. Наприклад, його кандидатура може бути рекомендована для призначення на вищу посаду, для включення в резерв.
4
Стажування молодих фахівців і студентовОрганізація такого стажування може бути ініційована підприємством, навчальним закладом, регіональним Центром зайнятості. Про проходження стажування робиться запис у трудову книжку, видається посвідчення. За її результатами молодому спеціалісту може бути запропонована вакантна посада на підприємстві, де він стажувався.
Корисна порада
Стажування для включення в резерв на керівну посаду може бути поєднана з періодом виконання обов'язків по ній на час відсутності основного працівника (наприклад, на період відпустки).