Як виплатити дивіденди.

Згідно з російським законодавством, акціонерні товариства повинні виплачувати дивіденди за акціями своїм акціонерам. Це відбувається в періоди і в термін, визначений самим суспільством (з мінімальними законодавчими обмеженнями). Акціонери товариства на загальних зборах приймають рішення про виплату дивідендів.
Вам знадобиться
  • Необхідно придбати Федеральний Закон "Про акціонерні товариства" від 26.12.1995. По буднях від 20.00 до 0.00 цей закон (як і інше законодавство) з останніми змінами можна знайти в правовій системі "Консультант" у відкритому доступі. Сайт: http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/29_5.html
Інструкція
1
Дивіденди виплачуються з чистого прибутку акціонерного товариства, тобто з того прибутку, яка залишається у суспільства після вирахування податків. Такий прибуток визначається на підставі бухгалтерської звітності. Термін і порядок виплати дивідендів акціонерного товариства встановлюється статутом товариства - його установчим документом, або рішенням, прийнятим на загальних зборах акціонерів. Акціонерні товариства можуть виплачувати дивіденди в першому кварталі, півріччі, по закінченні дев'яти місяців фінансового року та/або за результатами всього фінансового року.
2
Варто пам'ятати, що статутний капітал акціонерних товариств може бути розділений на різні види акцій. Відповідно, виплата дивідендів за різними видами акцій може мати свої нюанси, які можуть бути прописані як в законі, так і в статуті товариства. Часто буває так, що поки суспільство не прийняло рішення про суму дивідендів по одному виду акцій (наприклад, по кумулятивним акціям), воно не має права виплатити дивіденди за іншими видами акцій.
3
Виплата дивідендів починається з проведення загальних зборів акціонерів товариства, на якому приймається рішення про виплату (або оголошенні) дивідендів. Розмір, в якому дивіденди можуть бути виплачені, визначається виконавчим органом акціонерного товариства - радою директорів. Загальні збори акціонерів не вправі виплатити дивіденди в більшому розмірі, ніж той, який встановить рада директорів. Термін виплати дивідендів не може перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату. Якщо дивіденди не виплачуються в строк, то особа, яке не отримало їх, має право протягом трьох років (по закінченні 60-денного терміну) зажадати від товариства виплати дивідендів.
4
Федеральним Законом "Про акціонерні товариства" встановлено обмеження на виплату дивідендів. Основні обмеження наступні: 1. Товариство не має права виплачувати дивіденди, якщо його статутний капітал сплачений не полностью.2. Суспільство, що знаходиться в стані банкрутства, не має права виплачувати дивіденди. Якщо виплата дивідендів приведе суспільство до банкрутства, то воно також не вправі їх виплачівать.3. Товариство не має права виплачувати дивіденди, якщо вартість його чистих активів менше суми його статутного капіталу і резервного фонду, або якщо виплата дивідендів призведе до того, що їх вартість буде менше цієї суми.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=0noQE_Dohno