Як запустити програму згорнутої.

Рішення завдання запуску програми в згорнутому вигляді може бути знайдено у використанні стандартних інструментів операційної системи Microsoft Windows або спеціалізованих скриптів.
Інструкція
1
Викличте головне меню операційної системи Windows натисканням кнопки «Пуск» і перейдіть в пункт «Виконати» для здійснення процедури запуску обраної програми в згорнутому вигляді.
2
Введіть значення cmd у полі «Відкрити» і підтвердіть виконання команди запуску інструменту «Командний рядок» натисканням кнопки OK.
3
Введіть значення: start/min імя_пріложенія.exe в текстове поле інтерпретатора команд і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
4
Використовуйте значення: cmd/ім'я_диска start/min імя_пріложенія.exe для виконання команди автоматизованого запуску вибраної програми в згорнутому вигляді і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
5
Оберіть наступний синтаксис команди для здійснення запуску необхідного додатку згорнутим в трей: Run (ProgramFilesDir & "\ назва програми \ назва програми/exe", , @ SW Minimize) іліRun ("імя_программи.exe", @ ProgramFilesDir & "\ назва програми \", @ SW Minimizeдля використання функцій WinExec або ShellExec.
6
Поверніться до головного меню «Пуск» і перейдіть в пункт «Виконати» для визначення інших можливостей і допустимих параметрів використання команди start в інтерпретаторі команд.
7
Введіть значення cmd у полі «Відкрити» і підтвердіть виконання команди запуску інструменту «Командний рядок» натисканням кнопки OK.
8
Введіть значення: start/? в текстове поле інтерпретатора команд і підтвердіть виконання команди натисканням функціональної клавіші Enter.
9
Використовуйте, або створіть, параметр командного рядка (ключ): if (Properties.Settings.Default.AutoRun) {Microsoft.Win32.RegistryKey myKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@ "Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run \ ", true); myKey.Setvalue (" MyProgram.NET ", Applcation.ExecutablePath +" -hide "); Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@" Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run \ ", true); myKey.Close (); Registry.CurrentUser.Close ();} else {Microsoft.Win32.RegistryKey myKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey (@" Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run \ ", true); myKey.SetValue (" MyProgram.NET ", Application.ExecutablePath +" -hide "); myKey.DeleteValue (" MyProgram.NET "); myKey.Close (); Registry.CurrentUser.Close () ;} для можливості запуску вибраної програми в згорнутому вигляді.