Як контролювати бізнес.

Для кожної людини, що має свій бізнес або тільки приступающего до його створення, вельми актуальним є питання контролю над своїм підприємством. Традиційно під контролем розуміється фіксація порушень і збоїв у системі управління різними сторонами діяльності компанії. Однак це поняття слід трактувати більш широко, в якості одного з елементів контуру управління бізнесом.
Інструкція
1
Визначте цілі системи контролю, яку ви маєте намір створити. Виділіть ті сторони діяльності компанії, які ви збираєтеся контролювати. Дайте відповідь на питання: яка кінцева мета контролю? В ідеальному випадку метою є не тільки виявлення помилок у діяльності, а й коригування того чи іншого бізнес-процесу.
2
Проведіть аналіз поточної ситуації у вашому бізнесі. Усвідомте і запишіть на папері, які моменти в бізнесі вас не влаштовують і з якої причини. Зручніше скласти докладну схему виробничого процесу, включивши в нього всі операції, з яких складається діяльність компанії (включаючи процеси управління).
3
Сформулюйте кінцевий результат, якого ви бажаєте досягти. У вас повинен сформуватися ідеальний образ того, як повинні йти справи в компанії. Проведіть інвентаризацію ресурсів, необхідних для досягнення результату. Це мають бути не тільки фінансові кошти, а й ресурси часу, персоналу, організаційні чинники.
4
Складіть план дій по досягненню ідеального кінцевого результату. Які безпосередні дії слід зробити щодо підвищення керованості тієї чи іншої структури? Уникайте загальних формулювань. Дії повинні бути максимально конкретними: «провести перевірку системи внутрішнього електронного документообігу з метою виявлення її вразливостей».
5
Організуйте діяльність з виконання задуманого. По кожному пункту плану намітьте відповідального за виконання і термін здійснення заходу. Передбачте виділення робочого часу і ресурсів, необхідних для реалізації кожного кроку.
6
Визначте так звані точки контролю. За якими конкретними показниками здійснюватиметься контроль? Що є критерієм чинного і раціонального управління вибраними для контролю факторами?
7
Продумайте і розробіть систему мотивації співробітників. Цей фактор є одним з найбільш важливих в системі контролю і управління структурами бізнесу.
8
Регулярно і відповідно до плану проводите моніторинг діяльності компанії. При необхідності вносите корективи по всьому контуру контролю, включаючи планування, організацію, координацію дій і мотивацію.