Як розрахувати прибуток фірми.

Кінцева мета роботи будь-якої комерційної фірми - одержання доходу. Прибуток в загальному випадку являє собою перевищення доходів над видатками. Іншими словами, це та частина виручки, яка залишається після покриття витрат і використовується для збільшення основного капіталу.
Інструкція
1
Прибуток фірми - це позитивна фінансова різниця, яка залишається в її розпорядженні після покриття виробничих витрат, погашення боргових зобов'язань і виплати дивідендів засновникам та акціонерам. Це надлишок доходу, який йде на додаток до основного капіталу і вкладається в подальший розвиток компанії.
2
В звітної фінансової документації під розрахунковою величиною прибутку фірми мається на увазі валовий прибуток, який дорівнює різниці між чистим доходом і собівартістю готової продукції: ВП = ЧД - СП.
3
Валовий дохід дорівнює сумі виручки від реалізації продукції. Чистий дохід розраховується вирахуванням із цієї величини вартості всіх товарів, повернутих споживачами, а також знижок, наданих покупцям за спеціальними акціям або дисконтним програмам.
4
Собівартість готової продукції включає в себе вартість закупівлі і доставки устаткування і сировинних матеріалів, оплату праці працівникам фірми та інші витрати, супутні виробництва та просування товару на ринок.
5
Для оцінки ефективності підприємницької діяльності фірми приймається показник чистого прибутку. Ця величина дорівнює різниці між валовим прибутком і сумою сплачених податків та інших обов'язкових виплат в державні органи (штрафів, акцизів, оплати сертифікатів, дозволів і пр.). Розрізняють також поняття бухгалтерської та економічного прибутку.
6
Бухгалтерський прибуток фірми - це сукупність доходів, розрахована за даними бухгалтерського балансу. Цей показник враховує тільки ті фінансові операції, за якими були здійснені офіційні бухгалтерські проводки між відповідними рахунками. У цьому виді прибутку не враховується величина упущеної вигоди (альтернативна вартість товару або послуги).
7
Економічна прибуток виходить з бухгалтерської шляхом вирахування суми додаткових витрат, наприклад, виплати премій працівникам, альтернативної вартості. Показник економічного прибутку може служити для оцінки ефективності використання матеріальних активів фірми, забезпечує більш детальне уявлення про відносини між реально витраченими коштами і отриманим фінансовим результатом.