Як провести фінансову оцінку фірми.

Фінансова оцінка фірми увазі під собою проведення аналізу її фінансового становища. У нього входить: розрахунок ряду основних показників, що відображають систему формування оборотних коштів у юридичної особи, напрямки їх найбільш грамотного використання.
Інструкція
1
Проведіть розрахунок даних, що характеризують різні сторони діяльності фірми, пов'язаної з використанням та освітою всіх її грошових фондів. Визначте величину показника ліквідності. Він характеризує можливість підприємства задовольняти наявні у нього короткострокові боргові зобов'язання. У свою чергу, слід знайти коефіцієнт абсолютної ліквідності, який і визначає, яка сума короткострокових боргових зобов'язань може бути повернута не готівкою, а за допомогою цінних паперів або депозитів. Даний коефіцієнт визначається у вигляді співвідношення величини грошових коштів і фінансових короткострокових вкладень до наявної суми поточних зобов'язань.
2
Порахуйте показник строкової ліквідності. Він розраховується як співвідношення найбільш ліквідної частки оборотних коштів (фінансових короткострокових вкладень, дебіторської заборгованості та грошових коштів) і сумою короткострокових зобов'язань.
3
Визначте значення показника поточної ліквідності. Він розраховується як частка від ставлення суми оборотних коштів і боргових короткострокових зобов'язань. Даний коефіцієнт відображає достатньо у фірми коштів, які можливо спрямувати на погашення короткострокових зобов'язань.
4
Розрахуйте коефіцієнти рентабельності. Вони допоможуть вам оцінити, наскільки прибутковою є діяльність підприємства. Показник рентабельності продажів зможе показати частину отриманого чистого прибутку від обсягу всіх продажів організації. Його можете визначити з співвідношення чистого прибутку до величини чистого обсягу продажів, помноженого на 100%.
5
Знайдіть суму коефіцієнта рентабельності власних коштів. Цей показник визначає ефективність використання коштів власного капіталу, який був внесений власниками підприємства. Його можете розрахувати за допомогою наступної формули: розділіть чистий прибуток на значення власних грошових вкладень, а потім отриману величину помножте на 100%.
6
Порівняйте отримані дані з нормативними і плановими показниками. Зробіть висновки проведення фінансової оцінки компанії.