Як провести маркетинговий аналіз.

Перш ніж планувати виробничі потужності та обсяг випущеної продукції, керівництву підприємства необхідно знати, як, куди і скільки продукції буде реалізовано. Для отримання цих даних проводиться маркетинговий аналіз.
Інструкція
1
В процесі проведення маркетингового аналізу вивчають два основних фактори: стан зовнішнього середовища підприємства та життєвий цикл товару. Вивчення зовнішнього середовища являє собою аналіз факторів, найбільш значимий з який економічний. Це сукупність темпів інфляції, рівнів зайнятості населення, та інших показників, за допомогою яких можна визначити нові можливості для виробництва. Інший значущий фактор - ринковий, при його аналізі в розрахунок береться рівень доходів населення, оцінюються конкуренти в даній галузі та можливість легкого проникнення товару на ринок.
2
До факторів зовнішнього середовища також відносять технологічний - керівництво підприємства повинно аналізувати можливі зміни технологій, застосування комп'ютерних методів проектування та надання товарів або послуг. Вивчення конкурентів проводиться особливо ретельно. Оцінюється їх стратегія, вивчаються сильні і слабкі сторони і прогнозуються їх майбутні цілі. Все це в сукупності дає оцінку потенційної частки ринку для нової продукціі.Ізученіе і аналіз факторів зовнішнього середовища дають керівникам повну картину ризиків і можливостей, з якими доведеться зіткнутися при виробництві і реалізації нової продукції.
3
Аналіз життєвого циклу товару являє собою прогноз часу його існування на ринку. Будь-який з товарів користується попитом доти, поки на ринок не вийде продукт більш вдосконалений або з такими ж характеристиками, але більш дешевий.В життєвому циклі більшості товарів присутні кілька періодів: впровадження, зростання обсягів виробництва і продажів, зрілість - «плато», насичення і спад. Маркетинговий аналіз і вироблення відповідних стратегій залежить від того, в якому періоді знаходиться продукт в момент аналіза.Прімененіе маркетингового аналізу дозволяє організації підвищувати свою конкурентоспроможність, займати більш вагому частку ринку і збільшувати свою прибутковість.