Як розрахувати рентабельність інвестицій.

Ретельний аналіз майбутнього прибутку і потенційних виробничих витрат дозволяє підприємству не лише розумно будувати свій бізнес, а й приймати вірні рішення щодо вкладання інвестиційних коштів. Рентабельність інвестицій - ефективний показник прибутковості компанії і вирішальний фактор для майбутніх інвесторів.
Інструкція
1
Рентабельність інвестицій - важливий показник привабливості підприємства для вкладення коштів сторонніх інвесторів. Для його розрахунку необхідний об'єктивний аналіз майбутніх доходів і витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
2
Рентабельність показує, у скільки разів може збільшитися вкладений капітал після виробництва і реалізації продукції. Математично ця величина дорівнює відношенню чистого приведеного доходу до суми інвестицій. Її виражають у відсотках, оскільки вона показує, у скільки разів підприємство здатне збільшити позикові кошти за виробничий цикл.
3
Отже, аналіз рентабельності інвестицій показує, який дохід принесе здійснення проекту, в який інвестовано кошти, що припадає на кожну одиницю (рубль, долар, євро і т.д.) вкладеного капіталу: РІ = ЧПД/ІС * 100% .
4
Рентабельність інвестицій також називають нормою рентабельності. У даній формулі ЧПД - це чистий приведений дохід, який обчислюється як різниця між приведеною вартістю і вартістю первинних вкладень.
5
Наведена вартість - це вартість всіх майбутніх витрат і доходів, обчислена на справжній момент за визначеною процентною ставкою з використанням формули складних відсотків. Такий розрахунок називається дисконтуванням, він застосовується для підрахунку всіх величин, пов'язаних з аналізом майбутніх інвестицій (норма прибутковості, строк окупності та ін.)
6
Величина чистого приведеного доходу сама по собі має дуже важливе значення для майбутніх акціонерів, оскільки означає фактичне збільшення капіталу компанії. Для залучення інвесторів ця величина повинна бути позитивною. Хоча його нульове або навіть негативне значення не говорить про те, що підприємство є збитковим; це може означати, що була невірно обрана ставка дисконтування. При іншому її значенні розрахунок цілком може дати позитивне число.
7
Процес аналізу ефективності майбутніх інвестицій складається з декількох етапів: фінансовий аналіз підприємства (оцінка його можливостей), прогнозування грошового потоку, вибір ставки дисконтування, підрахунок основних показників ефективності інвестицій і облік впливу факторів можливого ризику (труднощі при реалізації продукції, вплив інфляції і т.д.).
Зверніть увагу
В якості ставки дисконтування часто вибирають ставку рефінансування або показник середньої дохідності на ринку, який приймають з похибкою, пов'язаної з можливим ризиком.
Є різні види рентабельності. Одним з показників, що характеризують успішність компанії, є рентабельність власного капіталу. У книзі "MBA за 10 днів" Стівен Сілбігер звертається до прикладу того, як американські компанії з більш високою рентабельність ю власного капіталу цінуються вище конкурентів, навіть незважаючи на їх більш високу прибутковість. Важливо розуміти, як розраховується даний вид рентабельності.
Інструкція
1
З'ясуйте чистий прибуток компанії. Нехай буде 600000 рублів. Ці дані можна отримати у бухгалтера, за період, що цікавить.
2
Дізнайтеся, який власний капітал компанії. Припустимо, він дорівнює 900 000 рублів. Цими даними також володіє бухгалтер компанії.
3
Розділіть чистий прибуток на власний капітал. Ділимо 600000 на 900000, отримуємо 0,67. Оперувати показниками в такому вигляді незвично, тому переходимо до наступного кроку.
4
Виразіть результат у відсотках. Для цього помножте цифру, отриману на 3-му кроці, на 100. Множимо 0,67 на 100, отримуємо 67%.
Зверніть увагу
Будьте обережні при порівнянні рентабельності власного капіталу компаній з різних сфер діяльності. Як і у випадку з іншими видами рентабельності, середні показники різних галузей можуть істотно різнитися.
Корисна порада
Як бачите, обчислення дуже прості. Помилитися можна лише в разі, коли вихідні дані представлені в різних одиницях. Наприклад, чистий прибуток 600000 рублів, а власний капітал - 900 тис. Рублів. Очевидно, що для правильності обчислень чистий прибуток треба представити у вигляді 600 тис. Рублів. І тоді ділити 600 на 900, а не 600 000 на 900.