Як знайти суму прибутку.

Метою існування будь-якої комерційної організації є отримання прибутку з її діяльності. Існує методика розрахунку оподатковуваного прибутку, в якій всі визнані для цілей податкового обліку доходи і витрати чітко регламентовані. Спрощено формула розрахунку прибутку являє собою різницю між доходами і видатками організації.
Інструкція
1
Розрахунок суми прибутку виробляється поетапно для цілей оподаткування. Ключовим поняттям у підрахунку суми прибутку є виручка. До її складу входять всі суми, які організація отримала від продажу своїх товарів, надання будь-яких послуг або робіт та інші надходження грошей на особовий рахунок та в касу організації, пов'язані з її звичайним видом діяльності.
2
В бухгалтерському балансі виручку відобразіть в рядку 2110 «Звіту про фінансові результати». Її суму знайдіть шляхом вирахування з підсумкової суми по кредиту рахунку 90-1 «Виручка» сум експортних мит, акцизів і ПДВ, які відображені за дебетом субрахунків 90-4, 90-5 і 90-3. Вийшло значення і буде точкою відліку для подальшого обчислення суми прибутку.
3
З цієї суми виручки за період, за яким ведеться розрахунок, відніміть собівартість продажів, тобто початкові витрати для здійснення основного виду діяльності. Таким чином, ви отримаєте так звану валовий прибуток. Якщо потім із суми валового прибутку відняти кількість грошей, витрачений організацією на управлінські та комерційні витрати, ви отримаєте цифру, яка відображатиме прибуток (чи в деяких випадках - збиток) від продажів.
4
Наступним кроком у розрахунку алгоритму підрахунку суми прибутку для цілей оподаткування є віднімання із суми прибутку від продажів інших витрат і відсотків до сплати. При цьому не забудьте додати до отриманої цифри значення рядків 2310 «Доходи від участі в інших організаціях», 2320 «Відсотки до отримання» і 2340 «Інші доходи». Власники бізнесу для оцінки реальної чистого прибутку найчастіше обмежуються сприйняттям прибутку без додавання до неї віртуальних показників, існуючих в бухгалтерському обліку, але не лежать на даний момент на розрахунковому рахунку компанії. У кожному разі, податок на прибуток стягується саме з суми, розрахованої відповідно до вищенаведеним алгоритмом.
Суму цифр, з яких складається яке-небудь число, можна використовувати, наприклад, як найпростішу «контрольну суму». За допомогою таких сум комп'ютерні програми перевіряють цілісність переданих даних. Іноді необхідність порахувати цю суму виникає і у живого користувача комп'ютера. У нього є вибір з декількох варіантів вирішення цієї нескладної задачі.
Інструкція
1
Складіть цифр и в розумі, якщо вихідне число не дуже велике. Якщо ж воно містить занадто багато розрядів, то використовуйте, наприклад, калькулятор Windows. Він запускається натисканням клавіш WIN + R з наступним введенням команди calc і клацанням по кнопці «OK». Можна зробити те ж саме і через меню на кнопці «Пуск» - в ньому треба розкрити розділ «Програми», перейти в розділ «Стандартні», потім в підрозділ «Службові» і вибрати рядок «Калькулятор».
2
Підсумовуйте цифр и вихідного числа, клацаючи відповідну кнопку в інтерфейсі калькулятора, а потім натиснувши клавішу зі знаком «плюс». Кнопки на екрані дублюють такі ж клавіші на клавіатурі, тому ви можете користуватися інтерфейсом або клавіатурою на ваш вибір. Після введення останньої з цифр числа не забудьте замість плюса натиснути знак рівності.
3
Скористайтеся котримсь з інтернет-калькуляторів, якщо хочете отримати результат з найменшими зусиллями. Наприклад, це може бути калькулятор, вбудований в пошукову систему Google. Щоб ним скористатися перейдіть на сайт цієї системи і надрукуйте в поле введення пошукового запиту то число, суму цифр якого треба дізнатися. Потім вставте плюси між усіма введеними цифр ами і відразу побачите шуканий результат - Google розрахує все «на льоту», натискати кнопку для відправки запиту на сервер не доведеться.
4
Скористайтеся табличним редактором Microsoft Excel, якщо доступу до інтернету і калькулятору немає. Після його запуску вводите послідовно цифр и, складові вихідне число, натискаючи після кожної з них клавішу Enter. Після закінчення введення всіх цифр ви отримаєте заповнену колонку таблиці. Щоб дізнатися суму чисел в цій колонці достатньо її виділити - просто клацніть заголовок цієї колонки. Суму цифр можна побачити в рядку стану разом з їх середнім значенням і кількістю розрядів вихідного числа.