Як зробити шкільні уроки цікавими.

Щоб зробити уроки в школі цікавими, необхідно дотримуватись певних правил. Дотримуйтеся складеного вами на початку навчального року плану, але не забувайте, що його завжди можна урізноманітнити залежно від конкретної теми. Для цього існують різні прийоми, які слід підбирати залежно від віку і підготовки учнів. Не забувайте також використовувати в ході уроку комп'ютер, інтерактивну дошку, екран і т.д.
Інструкція
1
До проведення будь-якого шкільного уроку потрібно підходити творчо. Однак план уроку в будь-якому випадку необхідний. У ньому необхідно ставити конкретні цілі та завдання. На кожен пункт вашого уроку має бути відведено певну кількість часу, залежне від загальної тривалості уроку. Не забувайте виділяти час на перевірку домашнього завдання і на те, щоб дати домашнє завдання на майбутній урок.
2
Створюйте умови для підвищення пізнавальної активності учнів. Використовуйте на уроках різні роздаткові та ілюстративні матеріали, які можна знайти в бібліотеці або на просторах всесвітньої мережі. Заздалегідь відксерте або роздрукуйте необхідний матеріал для кожного учня. Приходьте на урок заздалегідь, якщо певний матеріал потрібно написати на дошці.
3
Застосовуйте на уроках різні види дидактичних ігор. Навчання за допомогою гри найбільш ефективно для молодших школярів та підлітків. Вибирайте не дуже складні, цікаві і виховують гри.
4
Плануйте урок таким чином, щоб у ваших учнів не висихав позитивний настрой. Приділяйте час бесіді з учнями. Дайте їм можливість висловити свою особисту думку або задати вам їх цікавлять. Сподвігает учнів до міркування і аргументації своєї точки зору.
5
Під час роботи з джерелами, придумуйте для учнів цікаві завдання. Вони не повинні зводитися тільки до конспектування. Навчайте їх будувати різні схеми, графіки, таблиці і т.д.
6
Проводячи урок, ви повинні бути готові до непередбаченої ситуації. Наприклад, ви будуєте урок, відштовхуючись від виконання учнями домашнього завдання. Однак воно може бути не виконано. В цьому випадку ви повинні бути готові провести урок на іншу тему.
7
Пам'ятайте, що шкільний урок повинен бути в першу чергу різноманітним. Пропонуйте учням різні навчальні програми, давайте їм творчі завдання, використовуйте можливості інтернету і т.д. В кінці уроку обов'язково підводите підсумок.
Більшу частину свого часу дитина проводить у школі, всі його найкращі спогади (іноді й не найкращі) пов'язані зі школою. Як же зробити так, щоб в подальшому житті учень не просто застосовував колись отримані знання, вміння та навички, а й асоціював їх з цікавими шкільними уроками ?
Вам знадобиться
  • - комп'ютер;
  • - проектор;
  • - інтерактивна дошка;
  • - таблиці;
  • - ілюстрації;
Інструкція
1
Чи буде урок цікавий дітям, чи захочуть вони брати в ньому активну участь, залежить від того, наскільки добре учителем була продумана кожна деталь заняття. При організації уроку необхідно спиратися на його мету. Чітко визначте, що повинен понести з заняття учень, яке завдання буде вирішувати урок: чи буде це вивчення нового матеріалу або урок повторення, узагальнення та систематизації знань, контрольне заняття.
2
Досягнення мети буде прямо залежати від мотивації учнів. Тому докладете максимум зусиль, щоб у школярів з'явилося бажання знати те, про що ви їм розповідаєте. Активно використовуйте свій творчий потенціал, різноманітні методи, прийоми і засоби навчання.
3
Виберіть форму уроку. Вона визначається відповідно до його цілями і віком учащіхся.Форми уроку досить різноманітні, кожен учитель привносить щось своє. Уроки вивчення нового матеріалу можна вигляді подорожі, пригоди, уроку-казки, уроку-сюрпризу і т.д. Для більш старшого віку це може бути презентація, в тому числі підготовлена самими учнями. Урок закріплення матеріалу може проводитися у вигляді конкурсу, турніру. Це може бути як в межах одного класу, так і декількох класів паралелі. Можна також організувати екскурсію, похід. Це сприятиме не тільки прояву інтересу учнів до уроку, а й згуртуванню класу. Контрольний урок можна провести у формі олімпіади, вікторини. Урок застосування знань можна організувати як урок-репортаж, урок-суд, аукціон, урок-дослідження. Для комбінованого уроку підходить проведення його у формі майстерні, семінару, консультації. Корисні також семінари, уроки разновозрастного співробітництва. Але слід пам'ятати, що подібні уроки повинні проводитися в системі, але не кожен день. Учні, по-перше повинні будуть підготуватися, по-друге, вони будуть знати, що їх знову чекає не просто цікавий урок, а свято. Це піднімає і авторитет учителя в очах учнів. Комп'ютер, проектор, інтерактивна дошка, таблиці, ілюстрації - правильне і доречне використання цього тільки прикрасить ваш урок.
4
Спираючись на цілі і форму уроку, виберіть методи і прийоми навчання. Вони класифікуються за різними підставами і можуть бути: словесні, наочні, практичні, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, або евристичний, метод, дослідницький метод і т.д. Велике значення для розвитку пізнавального інтересу школярів набувають методи проблемного навчання, оскільки саме вони більшою мірою здатні активізувати учнів на уроці. Проблемне питання, проблемне завдання, проблемна ситуація і т.д. - Все це дозволяє зробити будь урок цікавим, завдяки тому, що діти самі беруть участь пошуку відповіді. При частково-пошуковому методі самостійного пошуку учнів приділяється більше значення, ніж при проблемному методі. Учитель лише скеровує учнів в їх діях. Більш складним для організації вчителем і для виконання учнями є дослідницький метод. Педагог лише створює проблемну ситуацію, а учні, для того, щоб дозволити її, повинні побачити проблему, визначити шляхи її вирішення і знайти відповідь.
5
Застосування різних методів навчання сприяє підвищенням пізнавального інтересу учнів, а це нерозривно пов'язано з кращим засвоєнням досліджуваного матеріалу, розвитку у них творчих здібностей, уваги, пам'яті, мислення. Учень буде з задоволенням відвідувати ваші уроки, знаючи, що на них завжди цікаво.
Зверніть увагу
Обов'язково звертайтеся до досвіду учнів, це допоможе їм відчути себе частиною досліджуваного матеріалу, а не простим слушателем.Давайте учневі висловити свою думку. Це означає, що він розмірковує над матеріалом, засвоює его.Но всі діти поспішають відповідати на уроці. Можливо, вони просто соромляться. З'ясуйте, чим цікавляться такі учні і спробуйте встановити з ними контакт через їхні захоплення. Вони будуть довіряти вам, а значить, і почнуть висловлюватися на заняттях. Також можна частіше давати таким дітям індивідуальні завдання.
Корисна порада
Все, що написано або вивішено на дошці, обов'язково має застосовуватися в уроке.Все непотрібні записи, ілюстрації повинні бути видалені з дошки після їх іспользованія.Наглядность повинна бути написана зрозумілою шрифтом і мати естетичний вигляд.