Як визначити поточну ліквідність.

Поточна ліквідність підприємства визначається відповідним коефіцієнтом, який також називається коефіцієнтом покриття. Для визначення необхідно використовувати дані бухгалтерського балансу за звітний період. Даний показник дозволяє визначити чи в змозі підприємство витримати швидкоплинні зміни ринку.
Інструкція
1
Визначте величину поточних активів підприємства. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерського балансу за формою №1 і відняти з рядка 290 «Оборотні активи» значення рядка 230 «Довгострокова дебіторська заборгованість» і рядка 220 «Заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу». Якщо перераховані фактори не присутні на підприємстві, то достатньо взяти значення підсумку за розділом 2 балансу.
2
Вичистите суму поточних короткострокових зобов'язань організації. Для цього необхідно з рядка 690 бухгалтерського балансу за формою №1, в якій відбивається підсумок за розділом 5, відняти резерви майбутніх витрат (рядок 650) і доходи майбутніх періодів (рядок 640). Також можна просто підсумувати рядки 610, 620 і 660.
3
Розрахуйте коефіцієнт поточної ліквідності, який дорівнює відношенню поточних активів до поточних короткострокових зобов'язань.
4
Знайдіть коефіцієнт поточної ліквідності без використання бухгалтерського балансу. Для цього необхідно обчислити суму коштів організації, що знаходяться в касі і на розрахунковому рахунку, цінних паперів, дебіторської заборгованості та матеріальних запасів. Отриману величину розділіть на суму кредитом, позик і кредиторської заборгованості.
5
Проаналізуйте отриману величину коефіцієнта покриття і охарактеризуйте поточну ліквідність підприємства. Чим більше цей коефіцієнт, тим вище показник платоспроможності організації. Залежно від галузі та сфери діяльності фірми оптимальним вважається, якщо ліквідність знаходиться в межах від 1 до 3. Більш низьке значення показує на високий фінансовий ризик, пов'язаний з неможливістю погашення поточних рахунків. Якщо ж коефіцієнт вище 3, то необхідно переглянути ставлення до структурі капіталу, так як він використовується нераціонально.