Як розрахувати коефіцієнт зносу.

Підприємства, здійснюючи комерційну діяльність, постійно набувають об'єкти основних засобів різного терміну використання. До них відносяться будівлі і споруди, верстати, механізми та інше. Але будь-яке обладнання схильне моральному і матеріальному старіння. Щоб грамотно його визначити, вводиться коефіцієнт зносу.
Вам знадобиться
  • Дані про первісної вартості основних засобів, норма амортизаційних відрахувань.
Інструкція
1
Насамперед необхідно з'ясувати, яка була первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів. Ці дані можна підкреслити з первинних документів. Це рахунки-фактури, чеки, накладні та інше.
2
Далі необхідно розібратися з нормою амортизації. Під цим поняттям мається на увазі заздалегідь встановлений відсоток, який списується з початкової вартості об'єкта з метою відшкодування його зносу. Приміром, вартість автомобіля складає 800 000 рублів, а термін його корисного використання 10 років. Нехай його ціна - це 100%, тоді норма амортизації у відсотках становитиме 100%/10 років = 10% (в абсолютному обчисленні 80000 руб).
3
Тепер, розібравшись з необхідними даними, можна розрахувати коефіцієнт зносу, який визначається як відношення суми амортизаційних відрахувань за період його використання до первісної вартості об'єкта основних засобів. Для наочності можна продовжити розгляд прикладу з автомобілем. Припустимо, що він експлуатується вже 6 років. Значить кількість амортизаційних відрахувань за цей період складе 6 * 80000 = 480000 руб. Коефіцієнт зносу складе: 480000/800000 = 0.6
Зверніть увагу
Даний вище спосіб обчислення суми амортизації називається лінійним. Він має на увазі рівномірне списання вартості об'єкта за період його використання. Існує ще один дозволений в податковому обліку метод, який називається нелінійним. Застосовуючи його, підприємство списує норму амортизації не з первісної вартості, а із залишковою. Наприклад, є верстат вартістю 60000 руб, щомісячна норма амортизації становить 5%. Тоді списання вартості буде відбуватися так: 1 місяць: 60000 - 5% = 57000 руб; 2 місяць: 57000 - 5% = 54150 руб; 3 місяць: 54150 - 5% = 51442.5 рубай т.д.Каждая російська компанія сама вільна вибирати, який метод для обчислення амортизації застосовувати.