Як розрахувати оборотність дебіторської заборгованості. середньоденна заборгованість в квартал.

Одним з показників аналізу фінансового стану організації є оборотність дебіторської заборгованості. Оборотність дебіторської заборгованості характеризує середній період часу, протягом якого кошти від покупців надходять на рахунок організації. Розрахувати цей показник ви можете наступним чином.
Вам знадобиться
  • - Бухгалтерський баланс і Звіт про прибутки і збитки за звітний період;
  • - формула для розрахунку оборотності дебіторської заборгованості:
  • Оборотність дебіторської заборгованості (в оборотах) = (Виручка від продажів )/(Середня дебіторська заборгованість);
  • - формула для розрахунку середньої дебіторської заборгованості:
  • Середня дебіторська заборгованість = (Дебіторська заборгованість на початок періоду + Дебіторська заборгованість на кінець періоду)/2;
  • - формула для розрахунку оборотності дебіторської заборгованості в днях:
  • Оборотність дебіторської заборгованості (в днях) = ((Середня дебіторська заборгованість)/(Виручка від продажів за період)) * кількість днів звітного періоду.
Інструкція
1
Розрахуйте суму середньої дебіторської заборгованості за аналізований період. Візьміть дані про суму дебіторської заборгованості на початок і на кінець періоду з Бухгалтерськогобалансу за звітний період. Складіть ці дві цифри і поділіть на 2. Так ви розрахуєте суму середньої дебіторської заборгованості.
2
Поділіть виручку за аналізований період на суму отриманої середньої дебіторської заборгованості. Дані про суму виручки візьміть в Звіті про прибутки та збитки за звітний період. Поділивши суму виручки на суму середньої дебіторської заборгованості, ви знайдете оборотність дебіторської заборгованості в оборотах. Підрахуйте кількість днів в аналізованому періоді. Помножте отриманий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості в оборотах на кількість днів в аналізованому періоді. Так ви розрахуєте оборотність дебіторської заборгованості в днях.
3
Розрахуйте оборотність дебіторської заборгованості за попередній аналогічний період. Порівняйте і проаналізуйте отримані показники. Якщо цей показник має тенденцію до зменшення, то це означає, що покупці швидше оплачують рахунки, і платоспроможність організації поліпшується.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=AXurH7wXMMg
Зверніть увагу
Не існує точного нормативу для показника оборотності дебіторської заборгованості. У кожній галузі він різний. Але в будь-якому випадку, чим менше кількість днів оборотності дебіторської заборгованості, тим краще (це означає, що дебітори активней повертають свої борги вашої організації).
Якщо в ході діяльності підприємство стикається з ситуацією, коли факт поставки товару не збігається з датою отримання коштів, то у нього виникає дебіторська заборгованість. Для визначення її стану і розміру проводиться інвентаризація розрахунків з покупцями, підзвітними особами та іншими дебіторами.
Інструкція
1
Встановіть наказом підприємства періодичність проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами. Затвердіть дане положення в обліковій політиці на підставі п.5 ПБУ 1/98. Сформуйте інвентаризаційну комісію, яка буде завіряти результати перевірки.
2
Перевірте наявність документів, необхідних для інвентаризації, і правильність їх заповнення. На всіх документах повинні бути відсутні виправлення і підчищення, а також бути в наявності справжні підписи посадових осіб.
3
Складіть акти звірки розрахунків з контрагентами. Так як уніфікованої форми даного документа немає, то підприємство самостійно розробляє його бланк і стверджує в обліковій політиці. Обов'язково в акті повинні бути присутніми графи з зазначенням дати і номера первинних документів з відвантаження товару, надання послуги або виконання роботи.
4
Також вкажіть найменування товару, вартість, суму ПДВ, суму оплати і дані платіжних документів. У зв'язку з тим, що зазначені документи будуть використовуватися для підрахунку дебіторської заборгованості, вони повинні бути складені на звітну дату. Згідно п.73 ПВБУ, підприємство має право визнати свої розрахунки вірними, якщо контрагент не вислав назад підтверджений варіант акта звірки у встановлений термін.
5
Заповніть форму інв-22 для початку проведення інвентаризації. Результати розрахунків підбиваються у формі інв-17 «Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами». У ньому повинні міститися суми залишків дебіторської заборгованості на звітну дату по кожному контрагенту з підбиттям загальних підсумків. В бухгалтерському балансі сума заборгованості відображається по рядках 230 і 240, залежно від термінів очікуваних платежів. Якщо при проведенні інвентаризації були виявлені розбіжності з бухгалтерським обліком, то виправлення вносяться у тому звітному періоді, коли були виявлені помилки.