Як обчислити периметр. Як розрахувати периметр будинку.

Периметр (греч. Per? Metron - окружність, від perimetr? O - вимірюю навколо) - довжина замкнутого контура. Найчастіше цей термін застосовується до трикутника і багатокутників і в цьому випадку означає суму довжин усіх сторін.
Інструкція
1
Периметр багатокутника розраховується шляхом додавання довжин всього його сторін.
2
При вимірі периметра окружності використовується формула довжини кола. Для її розрахунку потрібно знати або радіус кола (r), або її діаметр (d): Довжина окружності: L = 2? R =? Dп - це число "пі". Воно завжди одно 3.14
3
Для розрахунку периметра складних фігур існують 2 методи: науковий метод і прикладної. Прикладний метод здійснюється за допомогою спеціального пристрою - курвіметра. В його основі лежить зубчастий валик, при цьому ми знаємо, яка відстань між його зубцями. Відповідно, цей прилад має лічильником пройдених зубців, що і дозволить потім нам, помноживши відстань між зубчиками на пройдене їх кількість, отримати періметр.Научний метод здійснюється за допомогою математичного аналізу, а саме: інтегрування рівняння кривої, яка описує кордон фігури.