Як читати англійський алфавіт ?

Люди, початківці вивчати англійську мову, стикаються з необхідністю вивчення алфавіту. Всі букви англійського алфавіту мають певну назву. Крім того, необхідно навчитися правильно вимовляти букви.
Інструкція
1
В англійському алфавіті 26 букв. З них 5 голосних (A, E, I, O, U) і 21 согласная (B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T , V, W, X, Y, Z). Варто відзначити, що іноді Y розглядають як голосну.
2
Кожна буква має певну назву і вимова. Почнемо з голосних. Поруч із прописної (заголовної) буквою будемо вказувати строчную. Буква Aa називається a, вимовляється [e?] (Агов). Буква Ee називається e, вимовляється [i?] (І). Буква Ii називається i, вимовляється [a?] (Ай). Буква Oo називається o, вимовляється [ ] (оу). Буква Uu називається u, вимовляється [ju?].
3
Тепер розглянемо назву і вимова букв, що позначають приголосні звуки. Буква Bb називається bee, вимовляється [bi?] (Бі). Буква Cc називається cee, вимовляється [si?] (Сі). Буква Dd називається dee, вимовляється [di?] (Ді). Буква Ff називається ef, вимовляється [? F] (еф). Буква Gg називається gee, вимовляється [d? I?] (Джи). Буква Hh називається aitch, вимовляється [e? T?] (Ейч). Буква Jj називається jay, вимовляється [d? E?] (Джей). Буква Kk називається kay, вимовляється [ke?] (Кей). Буква Ll називається el, вимовляється [? L] (ел). Буква Mm називається em, вимовляється [? M] (ем). Буква Nn називається en, вимовляється [? N] (ен). Буква Pp називається pee, вимовляється [pi?] (Пі). Буква Qq називається cue, вимовляється [kju?] (Кью). Буква Rr називається ar, вимовляється [ ] або [ ] (а чи ар). Буква Ss називається ess, вимовляється [? S] (ес). Буква Tt називається tee, вимовляється [ti?] (Ти). Буква Vv називається vee, вимовляється [vi?] (Ві). Буква Ww називається double-u, вимовляється [? D? B (?) L ju?] (Дабл-ю). Буква Xx називається ex, вимовляється [? Ks] (екс). Буква Yy називається wy, вимовляється [wa?] (Уай). Буква Z z називається zed, вимовляється [z? D] (зед).
4
Тепер вимовимо всі букви по порядку: Aa [e?], Bb [bi?], Cc [si?], Dd [di?], Ee [i?], Ff [? F], Gg [ d? i?], Hh [e? t?], Ii [a?], Jj [d? e?], Kk [ke?], Ll [? l], Mm [? m], Nn [? n ], Оо [ ], Pp [pi?], Qq [kju?], Rr [ ] або [ ], Ss [? s], Tt [ti?], Uu [ju?], V v [vi?], W w [? d? b (?) l ju?], X x [? ks], Y y [wa?], Z z [z? d].