Як ввести масив.

Масиви є простою і ефективною формою упорядкованого зберігання даних. Вони використовуються практично в кожній комп'ютерній програмі. У більшості випадків інформація в них формується в процесі роботи програми. Але іноді потрібно ввести масив, отримавши дані з того чи іншого джерела.
Вам знадобиться
  • - текстовий редактор або IDE;
  • - компілятор мови C ++.
Інструкція
1
Введіть масив, запитуючи дані у користувача. Обчисліть або запросите кількість елементів, яке необхідно ввести. Створіть масив необхідного розміру. Додайте в потрібне місце коду програми цикл для ітерірованія по всіх елементах. В циклі запитуйте дані для кожного елемента, при необхідності перевіряючи коректність ввода.Для здійснення введення даних можна застосовувати різні засоби. Використання функцій scanf і wscanf бібліотеки C є класичним способом. Однак ці функції небезпечні. При переповненні буфера може виникнути помилка захисту. Потоки C ++ забезпечують зручний і безпечний введення, але також не позбавлені недоліків. Найпростіший приклад заповнення масиву з використанням об'єкта стандартного потоку введення, може виглядати так: int aNumbers [10]; for (int i = 0; i <10; i ++) {std :: cout
2
Введіть масив з файлу. Використовуйте функції форматованого введення (fscanf, fwscanf) та об'єкти потоків (наприклад, ifstream) для реалізації простих алгоритмів читання. Відстежуйте помилки введення за допомогою методів bad, fail, good, rdstate в разі використання потоків. Простий приклад читання даних з файлу може виглядати так: int aNumbers [10]; std :: ifstream oFileStream ("filename.txt"); if (! oFileStream.fail ()) {for (int i = 0; (i <10) && oFileStream.good (); i ++) oFileStream" aNumbers [i];} else std :: cout
3
Введіть масив безпосередньо в код програми у вигляді статичних даних. Використовуйте літерали масивів для ініціалізації відповідних змінних. Наприклад, масив значень типу int невизначеної довжини, що є статичним членом класу, і декларований як: class CMyClass {... static const int m_anMyArray []; ...}; Повинен инициализироваться наступним чином: const int CMyClass :: m_anMyArray [] = {10, 20, 30, 40}; Подібним методом можна вводити масиви структур будь-якої складності у вихідний код програм.