Собівартість продукції: Як розрахувати правильно.

Собівартість - це ті грошові витрати, які витрачаються на виробництво і реалізацію продукціі.Найті собівартість продукції досить просто, треба лише знати, якими фактичними даними володіє підприємство.
Вам знадобиться
  • Фактичні дані виробництва продукції за звітний період.
Інструкція
1
Вибір методу подсчета.Прі розрахунку собівартості продукції можливе використання двох підходів: розрахунок за економічними елементами або за статтями калькуляції. Виділяються такі економічні елементи: 1) Матеріальні витрати, тобто вартість основної сировини, з якого виготовляється продукція; 2) Оплата праці робітників; 3) Соціальні відрахування; 4) Амортизація основних виробничих фондів; 5) Інші витрати.
2
Недоліком цього методу розрахунку собівартості є, те, що не розраховується собівартість одного, конкретного виду виробу, а розраховується вартість усієї партії товару. Тому існує метод розрахунку собівартості за статтями калькуляції. Їх існує декілька: 1) Сировина/матеріали; 2) Придбані з боку напівфабрикати; 3) Використані енергія і паливо при виробництві продукції; 4) Основна та додаткова заробітна плата задіяних у виробництві робітників; 5) Соціальні відрахування; 6) Знос використовуваного інструменту і різних пристосувань; 7) Амортизація технологічного обладнання; 8) Цехові витрати; 9) Загальнозаводські витрати; 10) Позавиробничі витрати.
3
Сумування пунктів з 1 по 8 висловлює цехову собівартість продукції. Якщо додати два останні пункти, то в результаті виходить повна собівартість продукціі.Стоіт відзначити, що під позавиробничих видатками розуміються витрати на перевезення і реалізацію виробленої продукції, а так само і вартість гарантійного обслуговування продукції, якщо така мається на увазі виробництвом.
Зверніть увагу
Варто відзначити, що з вартості матеріальних ресурсів, незалежно від методу обчислення собівартості, обов'язково потрібно вираховувати вартість виробничих відходів, які утворюються під час певних стадій виробничого процесу.
Корисна порада
Дані методи розрахунку актуальні не тільки при виробництві готової продукції, а й при наданні ринкових послуг. В такому випадку чільну роль у складі собівартості продукції складатимуть не вартість матеріальних ресурсів і сировини, а амортизація використовуваного під час надання послуг інвентарю.