Як ввести підсумований облік робочого часу. наказ запровадження підсумованого обліку робочого часу.

Якщо в компанії не можна дотримати встановлену для певної категорії працівників норму робочого дня (тижня), то слід ввести підсумований облік робочого часу. Для цього слід закріпити це в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, внести зміни в трудові договори, а також встановити іншу оплату за виконання посадових обов'язків. Коли працівник уже оформлено у фірмі, то при введенні таких умов потрібно попередити його про це за два місяці в письмовій формі.
Вам знадобиться
  • - Трудовий Кодекс РФ;
  • - документи працівників;
  • - трудові договори з працівниками;
  • - бланк наказу про введення підсумованого обліку робочого часу;
  • - документи підприємства;
  • - печатка організації;
  • - правила внутрішнього трудового розпорядку.
Інструкція
1
Внесіть можливість підсумовування робочого часу і понаднормової роботи співробітників в правила внутрішнього трудового розпорядку. Це необхідно зробити для того, щоб уникнути спірних питань, пов'язаних з незаконним притягненням до роботи поза графіком працівників організації. Для кожної категорії фахівців встановлено розмежування в нормах часу роботи. За законодавством фактичний робочий день не повинен її перевищувати.
2
Попередьте вже оформлених працівників у письмовій формі про введення підсумовування робочого часу. Це слід зробити у вигляді повідомлень, які пишуться у двох примірниках і вручаються співробітникам за два місяці до моменту набрання чинності нововведень.
3
Складіть додаткові угоди до договорів співробітників, що вже працюють на підприємстві. У них пропишіть тривалість ненормованого робочого часу для даного категорії фахівців. Встановіть працівникам погодинну ставку, за якою ви зможете правильно розраховувати і оплачувати працю співробітників. Розраховується вона шляхом ділення суми окладу працівника на кількість годин, покладених за нормою. Якщо у вас є вакантні посади, то внесіть необхідні корективи в типові договори по ним.
4
Складіть наказ про можливості ведення підсумованого робочого часу. У ньому вкажіть посади тих категорій працівників, яким воно встановлюється. Пропишіть в наказі, що оплата співробітникам буде розраховуватися від тарифної ставки. Завірте документи підписами директора організації, фахівців, для яких вводиться підсумований облік.
5
Складіть графік роботи для працівників, яким вводиться підсумований облік робочого дня (тижня), враховуючи специфіку роботи організації, а також законодавчі норми, що регулюють тривалість робочого часу.