Як розрахувати термін окупності вкладень.

Розвиток бізнесу неможливий без інвестицій у виробництво власних або позикових коштів. На етапі складання інвестиційного плану необхідно зробити оцінку ефективності передбачуваних вкладень. Для цього розрахуйте термін їх окупності.
Інструкція
1
Розрахуйте передбачуваний річний дохід від використання у виробництві основного засобу, який ви плануєте придбати на кошти капітальних вкладень . Для цього вам необхідно визначити обсяг випуску продукції за рік. Складіть річний виробничий план з випуску продукції з урахуванням продуктивності купованого основного засобу і можливостей вашої фірми. Розрахуйте суму річної виручки від реалізації продукції.
2
Розрахуйте передбачувану собівартість своєї продукції по місяцях і за рік. Для розрахунку собівартості визначте: кількість і вартість сировини і матеріалів, необхідних для виробництва; амортизацію основного засобу; заробітну плату основних робітників; нарахування на заробітну плату основних робітників; загальновиробничі і загальногосподарські витрати; витрати допоміжних виробництв. Іншими словами, розрахуйте прямі і непрямі витрати, які понесе фірма, використовуючи у виробництві приобретаемое основний засіб. Якщо ви купуєте його на позиковий капітал, не забудьте включити до витрат сплату відсотків по кредиту.
3
Визначте прибуток від реалізації випущеної продукції. Із суми виручки від реалізації продукції відніміть собівартість виробленої продукції. Розрахуйте суму податку на прибуток. Визначте чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (прибуток мінус податки). Визначте суму середньомісячної чистого прибутку, поділивши чистий прибуток на 12.
4
Розрахуйте термін окупності капітальних вкладень в місцях, поділивши вартість основного засобу на суму середньомісячної чистого прибутку підприємства. Проаналізуйте отримані результати. Природно, чим менше термін окупності , тим вигідніше плановані інвестиції.