Як організувати охорону праці в організації.

Забезпечити безпеку умов праці працівників та організувати службу охорони праці в компанії - прямий обов'язок роботодавця. Створення відділу або закріплення функцій з охорони праці здійснюється за вибором керівника і залежить від чисельності співробітників на підприємстві.
Вам знадобиться
  • - документи підприємства;
  • - законодавство з охорони праці та пов'язані з нею документи;
  • - штатний розклад;
  • - бланк наказу про створення охорони праці ;
  • - бланк наказу про внесення змін до штатного розпису.
Інструкція
1
Спочатку визначитеся з тим, як ви будете організовувати охорону праці . Якщо чисельність вашої компанії більше 50 чоловік, то слід створити відділ або ввести штатну одиницю, в обов'язки якої входитиме контроль над забезпеченням безпеки працівників. Якщо у фірми невелика чисельність, то зобов'язання проведення інструктажу необхідно покласти на директора підприємства. Коли чисельність організації перевищує 700 осіб, то слід створити відділ з охорони праці і ввести його в штатний розклад.
2
Складіть положення про охорону праці на вашому підприємстві. Для цього керуйтеся рекомендованим затвердженим положенням. Внесіть необхідні корективи, які застосовні до вашої організації і враховані в залежності від специфіки діяльності фірми.
3
Видайте наказ про створення служби з охорони праці або внесенні однієї штатної одиниці по функції забезпечення безпеки фахівців. Директор повинен покласти обов'язки по зміні штатного розкладу, а також розробці посадових інструкцій на керівника кадрової служби.
4
Складіть наказ про зміну штатного розкладу, де вкажіть, що в нього слід внести службу з охорони праці або посада працівника з ведення контролю над безпекою умов праці співробітників. На підставі наказу змініть належним чином штатний розклад і затвердите його у керівника компанії.
5
Складіть посадові інструкції працівників відділу охорони праці . Для цього вам потрібно буде керуватися рекомендаціями, які пропонуються законодавством і вимагають особливого підходу.
6
Складіть необхідні інструкції з охорони праці для кожної штатної одиниці на підприємстві. Залежно від специфіки діяльності компанії розробити та затвердити у директора організації документи, перелік яких наведено в рекомендаціях.
Дотримання підприємством вимог міжнародних стандартів з охорони праці забезпечує продуктивний і безпечну працю працівників цього підприємства. Останнім часом охорону праці приділяється підвищена увага з боку держави, що доводиться внесенням істотних змін в основні нормативно-законодавчі акти щодо забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві.
Інструкція
1
Для успішного функціонування підприємства необхідно з перших хвилин його існування створити надійну систему охорони праці . Якщо ви є керівником підприємства або іншою особою, в посадові обов'язки якого входить організація охорони праці , ви повинні знати про складові такої системи, щоб вміти її правильно сформувати і контролювати.
2
Система охорони праці на підприємстві передбачає наявність відповідної документації і проведення певних заходів: документація - це перше, про що ви повинні позаботіться.На підприємстві повинні бути розроблені та затверджені: - положення про службу охорони праці ; - інструкція про проведення контролю над дотриманням всіх законів про охорону праці ; - програма здійснення вступного інструктажу; - план заходів щодо поліпшення умов праці ; - атестація робочих місць.
3
Медичний огляд - невід'ємна частина системи охорони праці , що дозволяє контролювати стан співробітників і зберігати здорову атмосферу на підприємстві. Керівник підприємства повинен видати наказ про забезпечення обов'язкового проходження медичного огляду всіма працівниками його підприємства (це повинен бути як огляд кожного нового співробітника, найнятого на роботу, так і плановий огляд всіх працівників підприємства). Також ви не повинні забувати про те, що працівникам, які мають справу з небезпечними умовами праці , належить компенсація (спецодяг, молочні продукти, путівки в санаторій і ін.).
4
Контроль - дозволить вам своєчасно реагувати на будь-які відхилення від норм і покращувати умови праці .На підприємстві повинні бути журнали зі звітами про контроль над здійсненням охорони праці . У них же здійснюється реєстрація нещасних випадків і перевірка знань трудящих з техніки безопасності.Організація безпечного праці на підприємстві в першу чергу є прямим обов'язком керівника підприємства. Він, у свою чергу, може призначити відповідальну особу, яка повинна проводити інструктаж співробітників і нести відповідальність за дотримання на підприємстві умов безпеки праці . З боку держави також здійснюється контроль над дотриманням правил охорони праці , яким займається генеральна прокуратура РФ. Виконання і дотримання правил з охорони праці всім колективом підприємства дозволяє в рази зменшити виробничий травматизм і поліпшити продуктивність підприємства в цілому.