Що таке діалог.

Діалог (від грец. Dialogos - бесіда) являє собою форму мовлення, при якій відбувається обмін висловлюваннями між двома (рідше? Кількома) особами. Мовна ситуація, в якій вживається діалог, визначає ряд особливостей цієї синтаксичної конструкції. Для визначення ознак діалогу та його пунктуаційних оформлення слід визначити смисловий тип тексту, його стиль і відмежувати репліки одну від іншої.
Вам знадобиться
  • - аналізований текст.
Інструкція
1
Зверніть увагу, що діалогічна мова в основному існує в усній формі, тому використовується в ситуації мовного спілкування, яка визначає її особливості. До них відносяться: - стислість висловлювань; - питально-відповідна форма викладу; - зміна речень-реплік; - використання невербальних (внеречевая) засобів спілкування: жестів, міміки; - використання інтонаційних засобів російської мови; - широке використання неповних речень; - вільний від літературних норм оформлення висловлювань; - різноманітність лексичних і словотворчих засобів виразності.
2
Використання діалогу в письмовій формі є однією з характерних ознак розмовного стилю мовлення, включеного в тексти художніх творів. При цьому репліки, що становлять діалог, часто стають засобом мовної характеристики героїв. Наприклад, в оповіданні І.С. Тургенєва «Бежин луг» діалог передає особливості мови малограмотних селянських дітлахів, які вживають діалектні слова та просторічні граматичні форми :? А чули ви, хлопці,? почав Іллюша,? що Намедни у нас в Варнавіцах сталося На греблі-то? - Запитав Федя.? Так, так, на греблі, на прорваної. Ось вже нечисте місце так нечисте, і глухе таке. Кругом все такі байраки, яри, а в ярах все казюлі водяться.
3
При запису діалогу враховуйте, що кожна репліка починається з великої літери, а в кінці ставиться знак, який вказує на мету висловлювання (точка, знак питання) і емоційне забарвлення (знак оклику, три крапки).
4
Виділяйте кожну репліку діалогу знаком абзацу та починайте з тире. Лапки при записі діалогу не використовуються. При цьому за наявності слів автора, які містять дієслова або іменники із значенням мовлення, думки, почуття, руху і т.д., перед реплікою ставте двокрапка. Якщо ж слова автора вживаються після репліки діалогу, відокремлюйте їх за допомогою тире. Наприклад: Федя звернувся до Іллюша і, як би відновлюючи перервану розмову, запитав його :? Ну, і що ж ти, так і бачив домовика Ні, я його не бачив, та його й бачити не можна,? відповідав Іллюша сиплим і слабким голосом ...
5
Діалог як літературознавче поняття являє собою основний засіб розвитку дії, спосіб зображення характерів. Поряд з авторською мовою це один з видів словесного зображення.
6
Діалог існує і як самостійний літературно-публіцистичний жанр, відмінний від епічного твору відсутністю супровідних реплік, а від драматичного - відсутністю системи дії.
Корисна порада
Від діалогу слід відрізняти полілог, що представляє собою набір нестиковані між собою реплік, що передають атмосферу роз'єднаності що у ньому осіб.