Як написати програму для мікроконтролера.

Написати програму для мікроконтролера при знанні основ мов програмування дуже просто. Треба тільки визначитися, який мікроконтролер ви хочете використовувати. Розглянемо написання програми для PIC16F877, який включає в себе всілякі технології та інтерфейси і вельми непоганий по робочим характеристикам.
Інструкція
1
Запустіть заздалегідь встановлену програму MPLAB і виберіть пункт в меню Project/project Wizard. Потім відкриється вікно, де натисніть «Далі». У списку доступних мікроконтролерів виберіть PIC16F877 і натисніть «Далі».
2
У вікні, виберіть компілятор, який займеться обробкою коду вашої майбутньої програми. Обов'язково виберіть пункт HITECH PICC Toolsuite в списку Active Toolsuite. Це компілятор Сі мови. Потім задайте ім'я для проекту (TestPIC) і вкажіть його директорію. Не пишіть російськими літерами, інакше при відкритті файлів будуть виникати проблеми. Натисніть «Далі», а потім «Готово». Отже, порожня заготівля проекту готова.
3
Натисніть File/New. У вікні Untitled виберіть File/Save as ... Вкажіть ім'я TestPIC.c і перейдіть в папку з проектом. Поставте галочку біля Add File to Project. Нижче помістіть цей код у відкрите вікно проекту #include __CONFIG (0x03F72); int i = 0; void main (void) {T0IE = 0; GIE = 0; TRISB = 0; PORTB = 0; while (1 == 1) {PORTB ++; for (i = 0; i
4
Відкрийте Configure/Configuration Bits ... Тут встановіть значення опцій для проекту: Oscillator - HS (в ролі тактового генератора бует кварцовий резонатор), WatchDog Timer - Off (відключення скидання мікроконтролера), Power Up Timer - On (перебування МК в стані скидання), Brown Out Detect - On (скидання при падінні харчування), Low Voltage Program - Disabled (заборона на використання низьковольтного внутрішньосхемного програмування), Flash Program Write - Enabled (дозвіл запису в пам'ять програм), Data EE Read Protect - Off (дозвіл читання даних пам'яті МК), Code Protect - Off (відключення захисту коду МК).
5
Відкомпілюйте код. Для цього натисніть Project/Build All. Після закінчення компіляції з'явиться вікно про успішне завершення. Після цього в папці проекту з'явиться файл TestPIC.hex, в якому буде міститися спеціальний код. Запишіть його в мікропроцесор за допомогою програматора.